05 januari 2019, Redactie

Waterveiligheid in Nederland wordt kritiek

“Niet CO2-reductie maar masterplan waterveiligheid moet de hoogste prioriteit krijgen.”

“Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Nederlandse dijken en waterwerken.” Dat zegt ir. Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De AWP ondersteunt het net verschenen rapport waarin waterbouwkundigen oproepen om tot een masterplan waterveiligheid te komen. “Tot op heden heeft Den Haag de consequenties van de versnelde zeespiegelstijging nauwelijks bekeken. Dat is onverantwoord. De tijd dringt. We stevenen af op calamiteiten.” [meer...]

20 december 2018, Paul van der Sneppen (redactie)

Energie moet op de bon

De enige eerlijke oplossing voor de energiecrisis is al bijna 80 jaar oud

“Warm huis wordt molensteen”, kopte deze week de Telegraaf. De natie ontwaakt uit de weldadige sluimer van 70 jaar naoorlogse vrede en welvaart. We lijken af te stevenen op een existentiële crisis. De krant van wakker Nederland legt de vinger op de zere plek. Klimaatverandering leidt tot ingrijpende herverdeling van de welvaart en ‘de kleine man’ betaalt de rekening, zo duidt de krant. Maar waarom eigenlijk? Want eigenlijk ligt de oplossing voor het verdelingsvraagstuk heel erg voor de hand. Energie moet op de bon. [meer...]

23 november 2018, Redactie

Huishoudens betalen teveel waterschapsbelasting

“Nederlandse huishoudens betalen teveel waterschapsbelasting.” Dat zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP) naar aanleiding van eigen onderzoek. Huishoudens betalen in het huidige stelsel 80 procent van de watersysteemheffing. De AWP wil het aandeel van de huishoudens bevriezen om tot een eerlijker verdeling te komen. [meer...]

16 november 2018, Redactie

5 Miljoen voor aanpak plasticsoep in Nederlandse rivieren

Om het gevecht tegen de plasticsoep uit te breiden, pakt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) samen met minister Cora van Nieuwenhuizen plastic zwerfafval in rivieren aan. Ook scherpt Van Veldhoven de norm voor plastic in de grond fors aan. Dinsdag schreven beide bewindsvrouwen een brief aan de Tweede Kamer met hun voornemens. [meer...]

16 april 2013, Redactie

Klimaatwetenschapper wil degens kruisen met overheid

De Amerikaanse klimaatwetenschapper James E. Hansen geeft zijn baan bij NASA op om de degens te kruisen met de Amerikaanse overheid. Hansen wil door juridische procedures meer druk zetten achter beleidsmaatregelen die, zo stelt hij, opwarming van de aarde tegengaan. [meer...]

06 februari 2013, Maurits van Huijstee

Overtuiging

-gastblogger / opinie-

Diego Zonnesteek, 'klimaatverandering voor kinderen'...

Diego Zonnesteek, 'klimaatverandering voor kinderen'...

Ik schrijf een kinderboekenserie over de weg naar een duurzame aarde. Hernieuwbare energie en klimaatverandering spelen daarin een belangrijke rol. Om aandacht te krijgen voor het eerste deel heb ik het afgelopen half jaar letterlijk duizenden mensen gemaild over het bestaan daarvan. Geen spam of zo, maar gewoon een voor een, persoonlijk. Dat leidt soms tot heel aardige discussies over een van de centrale thema’s in het verhaal, klimaatverandering.

[meer...]

01 augustus 2012, Redactie

Klimaatdiscussie laait opnieuw op

Met de verrassende ommekeer van klimaatscepticus Richard Muller heeft de discussie over de oorzaken van de opwarming van de aarde een nieuwe impuls gekregen. ‘Klimaatsceptici’  zijn in de verdediging gedreven. De ‘afvallige’ professor vaart zijn eigen koers en blijft kritisch op collega-wetenschappers die meer hun ‘geloof’ volgen dan dienstbaar zijn aan de wetenschap. [meer...]

01 juni 2011, Redactie

Einde crisis is slecht voor milieu

Nog nooit werd er zoveel CO2 uitgestoten als nu. Dat meldt de International Energy Agency (IEA). Door de financiële crisis van 2009 was er voor het eerst een daling te zien in de uitstoot. Nu de gevolgen van de crisis langzaam wegebben, hervat de stijgende lijn in CO2 uitstoot zich weer.  [meer...]

19 mei 2011, Redactie

School moet beide kanten klimaattheorie onderwijzen

Het schoolbestuur van de Amerikaanse Los Alamitos High School heeft dinsdag besloten dat docenten beide kanten van de klimaattheorie moeten onderwijzen. Het besluit heeft inmiddels tot grote ophef geleid in de Amerikaanse media. [meer...]

11 april 2011, Paul van der Sneppen (redactie)

Vleesconsumptie in Nederland stijgt

Nog maar 13 procent van de Nederlandse bevolking eet elke dag vlees. Dat blijkt uit onderzoek van enquete- en onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van Stichting Natuur & Milieu. Hoe betekenisvol dat cijfer is, is nog maar de vraag want de totale vleesconsumptie in Nederland laat eerder een stijging zien dan een daling. [meer...]