25 februari 2019, Redactie

Algemene Waterschapspartij wil live debat over uitbreiding kernreactor Petten

AWP wil harde garanties voor de veiligheid van grondwater

Lijsttrekker Peter Vonk  van AWP-afdeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil in aanloop naar de waterschapsverkiezingen graag met tegenkandidaten in debat over de veiligheid rondom de kernreactor in Petten. De faciliteit produceert onder meer radio-isotopen voor onderzoek naar en de behandeling van kanker. Er zijn plannen om de installaties uit te  breiden.

De AWP steunt die uitbreiding, maar eist harde garanties voor de veiligheid, legt Vonk uit: “Bij een kernreactor is koeling nodig. Het koelwater haalt de reactor uit het oppervlakte water van HHNK. Het wordt ver in zee geloosd. De AWP eist dat er bij een eventuele uitbreiding garanties worden afgegeven dat er bij een lekkage geen radioactieve stof in het oppervlaktewater terecht kan komen. Daar komt nog bij dat er ook tijdens een droge zomer genoeg water moet zijn. Een kernreactor leg je immers niet even acuut stil. Er moeten dus goede afspraken komen wat te doen bij een watertekort.”

Openbaar debat

De AWP hoopt dat ook elders in het land de komende tijd stevige openbare debatten worden gevoerd over dit soort hyperlokale onderwerpen. Daarnaast wil de waterschapspartij ook met andere partijen in debat over de lastenverdeling van de waterschapsysteemheffing. “Die debatten zijn belangrijk omdat burgers geen weet hebben van hoe oneerlijk de lasten verdeeld zijn”, legt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp uit. “Ze realiseren zich bovendien niet dat de lasten de komende decennia ongetwijfeld heel hard gaan stijgen. We moeten daarom op lokaal niveau gaan praten over hoeveel burgers, bedrijven en boeren profiteren van het werk van hun waterschap en of dat deze ongelijke lastenverdeling nog langer rechtvaardigt.”