19 februari 2019, Redactie

Kritiek op Australische insectenstudie

Cijfers over afnemende insectenpopulaties kunnen de toets der kritiek niet doorstaan

In Europa en de VS zijn insectenpopulaties zonder enige twijfel afgenomen. (c)Pexels.com

In Europa en de VS zijn insectenpopulaties afgenomen. (c)Pexels.com

De Australische studie naar de wereldwijde afname van insecten ligt onder vuur. De literatuurstudie wordt in april officieel gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation. Nu al echter uiten wetenschappers en media flinke kritiek op de literatuuranalyse. Wel blijft overeind dat het in Europa en de VS slecht gaat met de insectenstand.

Dagblad NRC noemt de studie ‘ongefundeerd’. “Insectenaantallen in Europa en de VS nemen inderdaad af, maar er is te weinig informatie om te spreken van een wereldwijde trend. Ook is het afnamepercentage onduidelijk”, concludeert NRC op basis van een eigen feitencheck.

Bevooroordeeld

Ook de Vlaamse krant De Standaard uit kritiek op de wetenschappelijke publicatie. Daarin wordt met name naar de intensieve landbouw gewezen als oorzaak van de afname van insecten. “De auteurs zochten specifiek naar artikelen die de woorden  afname en afnemend bevatten. In die zin zijn ze niet onbevooroordeeld”, aldus de Belgische krant.

Die kritiek wordt onderbouwd door andere criticasters, waaronder Vlaamse boerenorganisaties. Zij vonden studies waarin een stabiele of stijgende insectenpopulatie werd gesignaleerd. Die zijn echter niet in de omstreden literatuurstudie van de universiteit van Sydney meegenomen.

Statistiek

Hoogleraar Statistiek van Rijksuniversiteit Groningen, Casper Albers merkt op dat het onderzoek onvoldoende de conclusies onderbouwt die de Australische onderzoekers trekken met betrekking tot de wereldwijde insectenpopulaties. Het onderzoek zou zich te veel op Europese en Amerikaanse regio’s richten om iets te kunnen zeggen over andere regio’s. Ook heeft hij kritiek op de wijze waarop de afnamepercentages zijn vastgesteld.

Zie ook:

PigBusiness.nl: Kritiek op studie naar wereldwijde afname insecten neemt toe