18 februari 2019, Redactie

Chinezen maken de planeet groener

Satelietbeelden laten zien hoe de planeet de afgelopen twee decennia groener is geworden

De wereld wordt groener, zo blijkt uit studie van satelietbeelden. Dat schrijft het tijdschrift Nature Sustainability. De wereld is een groenere plek dan 20 jaar geleden. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in het menselijk gebruik van grond. India en China laten de grootste groei van groenareaal zien.

 Photo by Johannes Plenio from Pexels

China werkt intensief aan vergroening (c)Johannes Plenio (Pexels)

Satellietgegevens laten wereldwijd een groei van bladvegetatie zien als gevolg van directe factoren als het beheer van menselijk landgebruik en indirecte factoren zoals klimaatverandering, Co2, bemesting, stikstofdepositie en herstel van natuurrampen.

Satelietgegevens

Satellietgegevens uit de periode 2000-2017 laten zien dat de wereldwijde groei van groen bladoppervlak opvallend veel voorkomt in China en India. China is goed voor 25% van de wereldwijde netto toename van het bladoppervlak. Dat met slechts 6,6% van het begroeide areaal wereldwijd. De vergroening in China komt voornamelijk voort uit de toename van bossen (42%) en akkerlanden (32%). In India komt de grootste groei uit akkerlanden (82%) met slechts een geringe bijdrage van bossen (4,4%).

Volgens de studie is China bezig met het ontwikkelen van ambitieuze programma’s om bossen te behouden en uit te breiden. Doel van deze programma’s is om landdegradatie, luchtverontreiniging en klimaatverandering te verminderen. De voedselproductie in China en India is sinds 2000 met meer dan 35% toegenomen. Dat komt voornamelijk door een toename van het geoogste areaal door meervoudige teelten, mogelijk gemaakt door kunstmestgebruik en irrigatie.

Menselijk landbeheer

Een belangrijke aanjager voor het vergroenen van de aarde is het menselijk landbeheer, een directe factor. Het is goed voor meer dan 33% van de waargenomen netto toename van het wereldwijde groene-bladoppervlak.

Zie ook:

Nature.com: China and India lead in greening of the world through land-use management