16 november 2018, Redactie

5 Miljoen voor aanpak plasticsoep in Nederlandse rivieren

Om het gevecht tegen de plasticsoep uit te breiden, pakt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) samen met minister Cora van Nieuwenhuizen plastic zwerfafval in rivieren aan. Ook scherpt Van Veldhoven de norm voor plastic in de grond fors aan. Dinsdag schreven beide bewindsvrouwen een brief aan de Tweede Kamer met hun voornemens.

Met de maatregelen wil Van Veldhoven de plasticsoep in zee aanpakken. Die wordt deels veroorzaakt door plastic dat door rivieren wordt meegevoerd. Van Nieuwenhuizen: “Met een nieuwe aanpak tegen plastic zwerfafval in rivieren wordt het probleem bij de bron aangepakt. We brengen in kaart wat de plastic hotspots zijn waar het plastic afval in de rivieren stroomt. Als we dat in beeld hebben, dragen we bij aan projecten die deze afvalstromen gaan stoppen.” Voor deze aanpak stellen zij € 5 miljoen beschikbaar. Waar mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande ontwikkelingen en initiatieven.

Bedrijfsleven

Al eerder maakte Van Veldhoven in de strijd tegen plasticsoep afspraken met het verpakkend bedrijfsleven: eind 2020 zitten er 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval en wordt 90 procent van de kleine flessen hergebruikt. Als die doelen in 2021 niet gehaald zijn, zal statiegeld worden ingevoerd op plastic flesjes.

Naast het aanpakken van het plastic in de rivieren is Van Veldhoven bezig met het stoppen met plastic wegwerpartikelen. Dit moet het einde betekenenvan onder meer plastic borden, rietjes en roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik. Nederland ondersteunt de voorstellen van de Europese Commissie voor een snel akkoord op dit gebied van harte. Daarnaast werkt de staatssecretaris voor een brede aanpak voor plastic aan, door met allerlei partijen afspraken te maken over de reductie en hergebruik van plastic. Dat heeft al geleid tot een pact met festivalorganisatoren in Nederland.

Bodem

Van Veldhoven scherpt ook de norm voor plastic in grond- en baggerspecie aan. Per 1 januari aanstaande mogen plastics nog slechts sporadisch in grond- en baggerspecie aanwezig zijn. Grond- en baggerspecie is grond die wordt afgegraven en bijvoorbeeld wordt gebruikt bij het aanleg van dijken en wegen, het ophogen van industrieterreinen of het zogenaamde verondiepen van plassen. In Nederland wordt jaarlijks ruim 40 miljoen kubieke meter van dergelijke grond verwerkt. De staatssecretaris past hiervoor de Regeling bodemkwaliteit aan.