18 december 2016, Redactie

Consument laat sociale onderneming links liggen

Sociale ondernemingen kunnen bij veel Nederlanders op sympathie rekenen. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (66 procent) wil graag producten of diensten van sociale ondernemingen afnemen. Maar in de praktijk doet vrijwel niemand dat nog. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder meer dan 1.000 Nederlanders. Ruim 10 procent van de respondenten heeft wel eens een product of dienst van een sociale onderneming afgenomen. Bijna 40 procent deed dit nog nooit. De helft van de respondenten geeft aan geen idee te hebben of ze dat ooit deden.

Sociale ondernemingen vinden het oplossen van complexe maatschappelijke problemen het belangrijkste doel van hun bedrijf. Ze zetten zich bijvoorbeeld in om klimaatverandering tegen te gaan of voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Voor sociaal ondernemers is het maken van winst niet de belangrijkste drijfveer. Naar schatting bestaan in Nederland al tussen de 5.000 en 6.000 sociale ondernemingen. Dit aantal stijgt gestaag.

Niet herkenbaar

Ruim de helft van de Nederlanders (56 procent) is bekend met het bestaan van sociale ondernemingen. Vrijwel evenveel mensen (58 procent) vindt het belangrijk dat deze type bedrijven er zijn. Dat Nederlanders er nauwelijks bewust gebruik van maken, komt waarschijnlijk doordat consumenten niet sociale onderneming niet herkennen als zodanig. Circa 90 procent van de ondervraagden geeft aan meestal niet te weten of een onderneming een sociale onderneming is. Circa 80 procent heeft online nog nooit een sociale onderneming gezien. Nederlanders die wel weten of ze met een sociale onderneming van doen hebben, weten dit doorgaans door research op het internet (49 procent).

“Sociale ondernemingen moeten als zodanig herkenbaarder zijn”, zo geeft een grote meerderheid van de respondenten in het onderzoek aan. Ruim driekwart (77 procent) wil dat meteen duidelijk is of een onderneming een sociale onderneming is. Maar de meeste Nederlanders geven ook toe zelf nooit de moeite te nemen om te onderzoeken of dat het geval is. Van de ondervraagden zegt 87 procent bij hun keuze voor een bepaald product of dienst niet op sociaal ondernemerschap te letten.