13 juli 2016, Redactie

Klimaatverandering drijft groenbedrijven tot wanhoop

Groenbedrijven kunnen door grillig weer niet meer aan verplichtingen voldoen


“Gemeenten moeten veel meer coulance betrachten ten aanzien van de eisen die ze stellen aan onderhoud van groenvoorzieningen.” Dat zegt Robert Smid, voorzitter van de branchevereniging VHG voor de groensector. Door toenemende onvoorspelbaarheid van het klimaat kunnen groenbedrijven nauwelijks of niet meer voldoen aan hun contracten. Vooral in het zuiden van het land draaien groenbedrijven overuren. Toch slagen sommigen er nauwelijks nog in om op de werkachterstanden in te lopen.

Gemeenten tonen doorgaans weinig begrip voor de consequenties die het grillige klimaat heeft voor het werk van groenbedrijven, zo lijkt een enquête van vakblad Stad & Groen aan te geven. Maar liefst 81 procent van de respondenten vindt dat gemeenten en andere overheden meer coulance moeten tonen wanneer door extreem weer afspraken niet helemaal nageleefd kunnen worden.


Aanhoudende regen

De grillige zomers met extreme hitte en grote hoeveelheden regen in korte periodes drijven groenbedrijven tot wanhoop, zo blijkt uit het onderzoek van Stad & Groen. Het werk valt slecht te plannen en loopt vertraging op.

Vooral aanhoudende regen zorgt ervoor dat het werk stil komt te liggen en grote werkachterstanden ontstaan. Door drassige grond kunnen machines niet optimaal ingezet worden. Ook blijft water lang in plantenvakken, borders en op gazons staan. Dat bemoeilijkt de onkruidbestrijding. Geschoffeld onkruid regent weer vast en groeit gewoon verder. “Een normale schoffelfrequentie is eens in de vijf of zes weken. Nu hebben we dat al opgeschroefd tot eens in de twee weken”, verzucht een groenondernemer in reactie op de enquête in Stad & Groen.”

Wrevel

De klimaatproblematiek lijkt hier en daar zelfs voor wrevel te zorgen tussen opdrachtgevers en groenprofessionals. Een derde van de respondenten in de enquête vindt namelijk dat gemeenten de contracten met groenvoorzieners soms ook gebruiken om de verantwoordelijkheid voor eigen falen in de planning en beleid af te schuiven op opdrachtnemers. In zulke gevallen worden door de opdrachtgevers ten onrechte, zo vinden de respondenten, sancties toegepast voor het niet naleven van contractafspraken.

Hein van Iersel, hoofdredacteur van Stad & Groen, begrijpt de sluimerende onvrede in de branche wel. “De sector zit al langer stevig in de klem. Overheden bezuinigen waar ze kunnen. Groenbedrijven zitten in een vechtmarkt. Ze zijn in een race naar het putje terechtgekomen.” Van Iersel spreekt regelmatig ondernemers die niet meer willen meedoen aan aanbestedingstrajecten. “Ze moeten langs de rand van het ravijn lopen, net niet verlies draaien op een opdracht, om in aanmerking te komen. En als Zwaard van Damocles hangen de ondernemers dan nog ook nog eens boeteclausules boven het hoofd.”

Onhoudbaar

De druk om aan contractverplichtingen te voldoen, zorgt op dit moment voor onhoudbare situaties in de groenvoorziening, vindt Smid. Er worden veel overuren gedraaid. “Wij werken bijvoorbeeld al een paar maanden iedere zaterdag en toch krijgen we ons werk niet af”, zegt de VHG-voorzitter, die ook de scepter zwaait over een groenbedrijf in Helmond.