12 juli 2016, Redactie

Amsterdam zet ernstig zieke vreemdelingen op straat

Hulporganisatie Dokters van de Wereld eist van Gemeente Amsterdam dat ze de 24-uurs opvang voor ernstig zieke vreemdelingen open houdt. “Amsterdam schendt universele mensenrechten door de medische voorziening te sluiten.” Dat stellen Jan Pronk (Raad van Advies) en voorzitter Paul Meijs namens Dokters van de Wereld in een gisteren gepubliceerde open brief in Het Parool. Vandaag licht de hulporganisatie haar bezwaren toe in een brandbrief aan de gemeente.

Dokters van de Wereld probeert daarmee, aan de vooravond van de bespreking van de voorjaarsnota, het tij nog te keren. Volgens de hulporganisatie heeft de gemeente een zorgplicht voor mensen die ziek zijn, ook wanneer zij niet beschikken over geldige verblijfspapieren. De bespreking van voorjaarsnota staat voor aanstaande woensdag en donderdag op de agenda.

Volksgezondheid

Dokters van de Wereld waarschuwt voor de gevaren voor de volksgezondheid die sluiting van de opvang met zich meebrengen. “Zieken blijven niet alleen langer ziek of worden erger ziek. Ook de kans dat ze anderen besmetten neemt toe”, licht Arianne de Jong, directeur van de hulporganisatie, de brief toe. In de opvang worden onder meer mensen behandeld met ernstige psychiatrische problemen, maar ook een epilepsiepatiënt en een patiënt die afhankelijk is van nierdialyse.

De tijdelijke 24-uurs opvang voor ongedocumenteerde vreemdelingen is een noodmaatregel die de gemeente vorig jaar nam met een horizon van één jaar. Die termijn is deze maand verstreken. Reden voor de maatregel is dat, zoals burgermeester Van der Laan het besluit indertijd toelichtte: “het asiel- en vreemdelingenbeleid van de rijksoverheid niet sluitend is.” In Het Parool stelt Dokters van de Wereld dat het onverantwoord is om de gemeentelijke voorziening te sluiten voordat door de rijksoverheid is voorzien in het recht op adequate gezondheidszorg voor de ongedocumenteerde vreemdelingen.

Verruiming

De hulporganisatie pleit niet alleen voor handhaving van de opvang, maar ook voor verruiming van de toelatingscriteria: “we verwachten van de gemeente dat iedereen met aanzienlijke gezondheidsproblemen, zowel overdag als ’s nachts, adequaat wordt opgevangen en geholpen.” Nu worden alleen de meest schrijnende gevallen door GGD-artsen doorverwezen.

Dokters van de Wereld is verbolgen over het feit dat, zo stelt De Jong, de gemeente, net als het Rijk, haar verantwoordelijkheid doorschuift. “Feitelijk krijgen wij en andere hulporganisaties veel van de gezondheidsproblematiek van ongedocumenteerde vreemdelingen in Amsterdam op ons bordje geschoven. Dat terwijl volgens internationale verdragen die verantwoordelijkheid juist bij de overheden ligt.” De Jong verwijst in dit verband onder meer naar het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR).

De vorig jaar ingestelde 24-uurs opvang is een uitbreiding van de zogenaamde bed-bad-broodregeling. Uitgeprocedeerde asielzoekers met ernstige gezondheidsproblemen konden er afgelopen jaar zorg en onderdak krijgen. De voorziening moest de meest urgente medische zorg garanderen en voorkomen dat ernstig zieke vreemdelingen overdag op straat moeten zwerven.