14 september 2015, Redactie

Directiesalarissen goede doelen 2014 openbaar

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, KWF Kankerbestrijding en Natuurmonumenten hebben de duurste directieleden onder de Nederlandse goede doelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van jaarcijfers van 30 grote goede doelen in Nederland. Alle onderzochte goededoelenorganisaties houden zich aan de norm die de branchevereniging, de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI), heeft vastgesteld.

Topsalarissen bij goede doelen hebben meermaals tot publieke verontwaardiging geleid. Zo bleek Dirk Elsen, ex-directeur van de zwaar gesubsidieerde ontwikkelingsorganisatie SNV, in 2009 maar liefst 182.464 euro te verdienen. Voormalig Rode Kruis-directeur Cees Breederveld nam dat jaar een nog zwaarder loonzakje mee naar huis. Hij zag in datzelfde jaar meer dan 200.000 euro op zijn rekening bijgeschreven. Beide directeuren overschreden daarmee de VFI-norm. In 2011 heeft de VFI besloten om de directiesalarissen van haar lidorganisaties jaarlijks op haar website te publiceren.

Bevroren

De VFI kent al sinds 2005 een beloningsregeling voor directeuren. De daarin vastgestelde normbedragen zijn sinds 2010 bevroren. Dit onder meer in afwachting van de totstandkoming van de cao voor Rijksambtenaren. De beloningsregeling is gebaseerd op de door de commissie Wijffels opgestelde ‘Code Goed Bestuur voor Goede Doelen’. Het maximumsalaris is afgeleid van het destijds voor rijksambtenaren geadviseerde maximum.

Normbedragen herzien

Dit jaar wordt de beloningsregeling herzien. Dat betekent dat de normbedragen voor de directiesalarissen per 2016 mogelijk weer gaan stijgen. Een commissie adviseert het VFI daarover. De beloningsregeling van VFI heeft betrekking op vier componenten: het bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning, samen het jaarinkomen.

De publieke verontwaardiging over hoge directiesalarissen bij goede doelen en politieke interventies lijken de afgelopen jaren een matigend effect te hebben gehad op de salariëring van topmensen uit de sector. Uitschieters boven de VFI-norm lijken iets van het verleden.

Ontwikkelingsorganisaties

Belangrijke rol daarin heeft voormalig minister van Buitenlandse zaken, Maxime Verhagen, gespeeld. Hij greep in bij SNV en het Rode Kruis en bepaalde dat ontwikkelingsorganisaties die in aanmerking willen komen voor subsidieprogramma’s van Buitenlandse Zaken hun directieleden niet meer dan 120.000 euro per jaar mogen betalen. Dat is ruim onder de VFI-norm van 158.000 euro. Dirk Elsen van SNV trad in 2011 af nadat de salariskwestie en vermeende vriendjespolitiek zijn positie onhoudbaar hadden gemaakt. Cees Breederveld maakte in 2013 plaats voor Gijs de Vries die volgens de meest recente opgave in 135.000 euro toucheert.

Directiesalarissen goede doelen in 2014

Prins Bernard Cultuurfonds

A. Esmeijer     € 157.879

KWF Kankerbestrijding

M.T. Rudolphie     € 149.347

Natuurmonumenten

M.G.A.C. van den Tweel (algemeen directeur)     € 147.000

T. Warms (directeur natuurbeheer)     € 131.000

F. Koster (directeur financiën & bedrijfsvoering t/m 01-09-2014)     € 87.000

C. Bronsky (directeur financiën & bedrijfsvoering vanaf 01-09-2014)     € 38.000

Totaal     € 406.000

Reumafonds

H.J.L. Ridderbos     € 144.207

Hartstichting

F. Italianer     € 139.560

Longfonds (voorheen Astma Fonds)

M.R. Rutgers     € 135.129

Rode Kruis

P.G. de Vries     € 135.000

Wereld Natuur Fonds

J. A. van de Gronden     € 132.355

Zonnebloem

A.P.R. van Rooij     € 124.216

Unicef

J.B. Wijbrandi (algemeen directeur)     € 124.038

I.A. Visscher (operationeel directeur)     € 124.038

Totaal     € 248.076

Nierstichting

T.A.J. Ostroom     € 125.568

KiKa (Kinderen Kankervrij)

F. Hirschstein (algemeen directeur)     € 126.132

J. Hülsmann (zakelijk directeur)     € 119.631

Totaal     € 245.763

Alzheimer Nederland

G.J. Broekema-Procházka     € 123.574

Cordaid

S.L.J.M. Filippini (algemeen directeur)     € 119.134

H.L. van Eeghen (directeur programma’s / marketing)     € 123.941

Totaal     € 243.075

Terres des Hommes

A.J. van Santbrink (algemeen directeur)     € 115.052

I.P. Wekking (financiën / ICT vanaf 01-04)     € 59.020

Totaal     € 174.072
Artsen zonder Grenzen

A. Hehenkamp (algemeen directeur)     € 109.486

M. Langenbach (directeur operaties)     € 108.592

E. Niehaus (directeur middelen vanaf 01-02)     € 93.567

S. Wong (medisch directeur)     € 102.292

K. Coppens (delegerend directeur)     € 84.318

Totaal     € 498.255

Greenpeace

S. Borren     € 111.150

Leprastichting

J. van Berkel     € 109.000

Amnesty

E. Nazarski     € 105.517

Liliane Fonds

C.J. van den Broek     € 105.810

Stichting Hulphond

E. Bouwer (algemeen directeur)     € 105.216

R. Striekwold (directeur marketing en commercie)     € 105.216

Totaal     € 210.432

Plan Nederland

M. van ’t Hek     € 102.000

Spierfonds

J.L. de Ruijter     € 103.350

Stichting Kinderpostzegels

W.J.C.M. van Haaren     € 101.399

CliniClowns

B.M.C. Hellendoorn     € 101.300

SOS Kinderdorpen

M. Ende     € 98.546

Diabetes Fonds

J.W.M. Dessing     € 94.136

War Child

B. Uyttendaele     € 91.304

Dorcas

J. van der Mei (fundraising & communication)     € 65.929

M. Gendi (operations)     € 70.938

N. Hoogenraad (finance & operations)     € 65.929

Totaal     € 202.796

Stichting AAP

D. van Gennep     € 72.016

De inventarisatie is uitgevoerd door gemiddeld-inkomen.nl. De salarissen bestaan uit het bruto jaarsalaris incl. vakantietoeslag.

Zie ook:

Wereldburgers.tv: dossier ‘Salarissen Goede Doelen’