17 oktober 2014, Redactie

Deelnemers pensioenfondsen nog te weinig geconsulteerd over duurzaam beleggen

Nog veel te weinig pensioenfondsen raadplegen pensioenspaarders over beleggingen die met hun geld worden gedaan. Dat vindt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De beleggersvereniging maakt vandaag de uitkomsten bekend van het jaarlijkse benchmarkonderzoek naar de duurzaamheid van pensioenfondsen.

Slechts 28 procent van alle 49 onderzochte pensioenfondsen raadpleegt haar deelnemers, zo blijkt uit het achtste benchmarkonderzoek ‘Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen in Nederland’. Er is wel een licht stijgende trend waar te nemen. Vorig jaar was dat percentage namelijk nog maar 22 procent.

Summier
De VBDO vindt dat pensioenfondsen echter nog veel te weinig met hun achterban overleggen en waar het wel gebeurt, is de raadpleging nog summier. “Nu is het in de meeste gevallen nog zo dat bestuurders een duurzaam beleggingsbeleid formuleren. Vaak is dat vrij algemeen van aard en bepalen de uitvoerders uiteindelijk hoe dat beleid in de praktijk vorm krijgt. Dat moet anders”, vindt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm. “De stem van de deelnemers pensioenfondsen moet veel meer doorklinken in het beleid en de uitvoering ervan. Idealiter stellen bestuurders een duurzaam beleggingsbeleid vast in samenspraak met de deelnemers pensioenfondsen.”

Zo’n duurzaam beleggingsbeleid kan volgens de beleggersvereniging ook veel actiever en specifieker. “Deelnemers moeten zich meer herkennen in het beleid”, aldus Van der Helm. Zo pleit de VBDO onder meer voor het maken van duidelijke en specifieke beleggingskeuzes. Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in hernieuwbare energie of het accent juist te leggen op betere arbeidsomstandigheden. Nu hanteren veel pensioenfondsen nog voornamelijk het uitsluitingsinstrument. Bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij wapenhandel, tabak of kinderarbeid worden uitgesloten van investeringen.

Score
Toch is de VBDO niet ontevreden met de resultaten uit het onderzoek. Pensioenfondsen lijken duurzamer te beleggen. De totale gemiddelde score van de onderzochte fondsen is met tien procent gestegen. Het beste scoren in de benchmark het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Beiden scoren 4,3 uit vijf punten en delen daarmee de eerste plaats.

Daar staat tegenover dat de laagst scorende 16 fondsen duidelijk achterblijven. In die achterhoede is nauwelijks verbetering te zien.  Sterker nog. Het aantal pensioenfondsen dat minder dan twee uit de vijf punten scoort is zelfs iets gestegen (van 27 procent naar 33 procent). Onder de achterblijvers bevinden zich onder meer de pensioenfondsen van het UWV, Shell en ING.

Tevreden

Over de deelname van pensioenfondsen aan het onderzoek is Van der Helm tevreden. Alle onderzochte fondsen hebben voor het tweede jaar op rij meegewerkt aan het onderzoek. “Daar hebben we hard aan moeten trekken. Maar het resultaat mag er zijn. De eerste zes jaar dat we dit benchmarkonderzoek hebben gedaan, lieten pensioenfondsen onze vragen nogal eens onbeantwoord. De laatste twee jaar echter werkt iedereen mee.”

De VBDO onderzocht de 49 belangrijkste pensioenfondsen in Nederland. De beleggersvereniging heeft gekeken naar het duurzaamheidsbeleid, de uitvoering van dat beleid, de governance en de accountability.