10 september 2014, Redactie

Ministerie wil circulaire economie bevorderen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat met zes organisaties samenwerken om de economische rentabiliteit van circulair ondernemen te verbeteren. Dat heeft MVO Nederland, een van de deelnemers in het initiatief, bekendgemaakt.

Doel van de samenwerking is, zo stellen de woordvoerders van de deelnemende organisaties, ‘het daadwerkelijk verzilveren van de voordelen van circulair ondernemen’. Naast het ministerie en MVO Nederland nemen Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio en IMSA deel aan het initiatief. Het is volgens MVO Nederland voor het eerst dat de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen op deze manier samenwerken. De ambitie is om van Nederland een wereldwijde voorloper te maken op het gebied van circulaire economie.

Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en materialen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Dit model wordt in toenemende mate erkend als het economisch model van de toekomst. Het maakt industrielanden minder afhankelijk van schaarser wordende grondstoffen en energiebronnen, vermindert afvalstromen en uitstoot, en leidt tot vernieuwende economische activiteiten.

TNO-onderzoek becijfert dat er op die wijze in Nederland jaarlijks 7,3 miljard euro kan worden bespaard op grondstoffen. Daarnaast kunnen zouden er volgens TNO 54.000 banen kunnen worden gecreëerd en kan de milieulast aanzienlijk worden verlaagd.