07 juli 2014, Redactie

MVO in ontwikkelingslanden lijkt crisis-bestendig

Nederlandse ondernemers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten hebben relatief weinig last van de crisis. Dat blijkt uit het Tweede Thermometeronderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en internationaal zakendoen van MVO Nederland. Relatief veel bedrijven die zakendoen met ontwikkelingslanden houden zich bovendien bezig met MVO, zo stellen de onderzoekers.

MVO Nederland sprak voor dit onderzoek met ruim 1100 MKB-ers. Slechts 2 procent van de MKB-ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten ziet de crisis als een belangrijke en voor hen relevante marktontwikkeling. Door de ondernemers die geen zakendoen met ontwikkelingslanden wordt de crisis juist genoemd als een belangrijke of zelfs de belangrijkste (13 procent) marktontwikkeling genoemd.
Crisis

Ruim 18 procent van alle Nederlandse MKB-ers doet direct of indirect, bijvoorbeeld via een groothandel, zaken met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Die Nederlandse handel lijkt zich wel iets te verleggen van de opkomende markten naar ontwikkelingslanden. Sinds vorig jaar is de handel met ontwikkelingslanden gestegen van 7 naar 12 procent. De handel met opkomende markten daarentegen daalde iets van 11 naar 7 procent.

MVO Nederland onderzocht ook de motivatie van MKB-ers om zaken te doen met opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Belangrijke redenen die genoemd worden zijn: winstkansen, lucratieve afzetmarkten, een lang bestaande zakelijke relatie, de aanwezigheid van grondstoffen en goedkope productie.

MVO en internationaal zakendoen

Ondernemers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten zijn opvallend vaak bezig met MVO. Zij vertonen relatief vaak MVO-gedrag en zien MVO vaak als een belangrijke marktontwikkeling.

Toch blijft er nog genoeg ruimte voor verbetering, zo stellen de onderzoekers in het rapport. De kennis van handelsketens kan op een hoger plan gebracht worden. Dat blijkt onder meer uit nogal schrijnende cijfers in het rapport. Maar liefst 31 procent van de ondernemers die indirect zaken doet met ontwikkelingslanden of opkomende markten kan geen enkel herkomstland noemen en een kwart van de ondernemers die direct zaken doet met een ontwikkelingsland kan geen enkel MVO-risico noemen in dat land. “Zo bestaat de kans dat een bedrijf betrokken kan raken bij milieudelicten of mensenrechtenschendingen”, aldus Gerdien Dijkstra, onderzoekscoördinator Internationaal MVO bij MVO Nederland.

Positief is volgens MVO Nederland dat een groeiend percentage ondernemers MVO-gedrag ziet als hun eigen verantwoordelijkheid: 52 procent tegen 44% in 2013.