25 juni 2014, Redactie

Vliegende Greenpeace-directeur in opspraak

Verontwaardiging bij Greenpeace donateurs over het vlieggedrag van directeur Paul Hustings. De campagnedirecteur van Greenpeace International vliegt al twee jaar wekelijks van Luxemburg naar zijn kantoor in Amsterdam.

Greenpeace, Hustings voorop, haastte zich deze week te verontschuldigen voor het gedrag. De campagnedirecteur heeft laten weten in het vervolg de trein te nemen. Donateurs hebben massaal gebeld met het Greenpeace-kantoor. Of er ook sprake is van een uitstroom van donateurs kan Greenpeace nog niet bevestigen.

Donateurs zijn boos omdat ze het verkwistende gedrag van de Greenpeace-voorman niet billijken en omdat ze vinden dat een organisatie als Greenpeace het goede voorbeeld moet geven waar het gaat om terugdringing van broeikasgassen.

De vliegreisjes van Hustings veroorzaakten wekelijks een CO2-uitstoot van 71 kilo. Ter vergelijking, met de trein zou de directeur op hetzelfde traject verantwoordelijk zijn voor nog geen 21 kilo CO2-uitstoot. Ook de reiskosten zouden fors lager uitvallen. Naar schatting zo’n 40 procent goedkoper.

Greenpeace lijkt van het ene in het andere schandaal te rollen. Eerder deze maand kreeg Greenpeace ook al slechte pers. De milieuorganisatie was 3,8 miljoen euro donateursgeld verloren door risicovolle valutatransacties. In september vorig jaar was er ook een schandaal. Toen liepen donateurs weg die Greenpeace hadden gemachtigd jaarlijks een overeengekomen donatiebedrag af te schrijven. De milieuorganisatie ging plots meer geld van hun rekeningen afschrijven dan waar de donateurs toestemming voor hadden gegeven.