14 juni 2014, Redactie

Geen harde toezeggingen Philips over uitbannen gifstoffen

Philips kan niet garanderen dat alle ketenpartners van de elektronicagigant afzien van het gebruik van de gifstoffen Benzeen en zogenaamde PAK’s. Dat heeft de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bekendgemaakt. De vereniging sprak tijdens de aandeelhoudersvergadering in mei over de gifstoffen met CEO Frans van Houten van Philips.

De elektronicareus is er, naar eigen zeggen, in 2012 wel in geslaagd de eigen productieprocessen helemaal vrij te maken van benzeen en de kankerverwekkende PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Maar Van Houten kan niet beloven dat de talrijke toeleveranciers van elektronische componenten daar ook in geslaagd zijn.

Philips wil, zo stelt Van Houten, zich wel inzetten voor het verder uitbannen van Benzeen en PAK’s. Maar Philips lijkt af te willen afwachten hoe de concurrentie het probleem bij de kop gaat pakken. Tot concrete doelstellingen is de CEO in ieder geval niet te verleiden, zo stelt de VBDO-afvaardiging vast. Van Houten: “Wij zijn bereid om mee te doen aan initiatieven vanuit de elektronica-industrie en het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Maar we realiseren ons ook dat zoiets eerst heel concreet besproken moet worden voordat er doelstellingen gesteld worden. Derhalve kan ik nu nog niets beloven.”

De gifstoffen in elektronica leveren vooral gezondheidsrisico’s op bij werknemers in het productieproces. Uit onderzoek is gebleken dat met name in China, werknemers dagelijks tot 14 uur per dag worden blootgesteld aan Benzeen en PAK’s. Philips gebruikt nu in de eigen productie minder schadelijke alternatieven