14 mei 2014, Redactie

Mensenrechtenbeleid Heineken stelt teleur

Heineken stelt teleur op het vlak van mensenrechten. Dat vindt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De bierbrouwer gunt vreemden geen kijkje in de keuken als het gaat om toezicht op de arbeidsomstandigheden. En de ‘experimenten’ met het garanderen van leefbaar loon worden niet omgezet in beleid.

“Natuurlijk willen we dat de betaling van medewerkers goed geregeld is. Maar het berust op een misverstand dat actief bezig zijn met het implementeren van leefbaar loon. We hebben hierover nog geen positie bij ingenomen”, aldus CEO Jean-Francois Boxmeer.

Biermeisjes
Heineken is de afgelopen jaren herhaaldelijk aangesproken op de wijze waarop het bedrijf omgaat met bier promotors in Cambodja. De dames zouden onder meer slecht betaald worden en blootstaan aan ongewenste, seksuele intimiteiten.

Het bedrijf nam maatregelen. De promotiemeisjes kregen onder meer leefbaar loon. Dat is een salarisniveau dat het mogelijk maakt om te voorzien in de basisbehoeften en is afgestemd op het lokale prijspeil. In veel landen is het wettelijk minimumloon te karig om in een menswaardige levensstandaard te voorzien.

Leefbaar loon
Maar daarmee is leefbaar loon binnen het Heineken-concern nog geen beleid geworden, moet Boxmeer toegeven: “Het onderwerp leefbaar loon wordt steeds opnieuw bezien in de lokale context.”

Ook als het gaat over het recht van vereniging stelt Heineken teleur, vindt de VBDO. De bierbrouwer heeft weliswaar de UN Global Compact en Universele verklaring van de rechten van de mens ondertekend. Daarin wordt onder meer het recht van vereniging geregeld. Maar het toezicht op de naleving houdt de brouwer nog dicht aan de borst. “We laten de monitoring niet extern doen. We doen de assessment zelf. Wij zien geen problemen op dit gebied. Maar mocht u iets vinden dat niet klopt bent u welkom bij ons”, aldus Boxmeer.