13 mei 2014, Redactie

TMG-topman pleit voor papieren krant vanuit duurzaamheidsoogpunt

“Weinig mensen realiseren zich dat ons papieren product minder vervuilend is dan ons digitale product. Het digitaal afval van databases wereldwijd is ongeveer anderhalf keer zo groot als die van de totale vliegtuigindustrie. Ik zou dus willen promoten meer papieren kranten te lezen, dan kunnen wij het papier mooi recyclen.” Dat zegt TMG-topman Fred Arp op vragen van de VBDO over de duurzaamheidsdoelen van de uitgever.

De inspanningen van Telegraaf Media Groep (TMG) om de bedrijfsvoering te verduurzamen werpen vruchten af. De uitgever van onder meer dagblad De Telegraaf heeft al haar doelstellingen op dit vlak voor 2013 gerealiseerd. Zo is het aandeel van gecertificeerd papier als grondstof voor de krant vergroot en het waterverbruik teruggedrongen. TMG zet bovendien groot in op optimale recycling van papier, laat Arp weten.

Ook op het thema mensenrechten maakt TMG stappen voorwaarts, constateert de VBDO. Zo laat het bedrijf toeleveranciers een leverancierscode ondertekenen. Vorig jaar had nog maar de helft die gedragscode getekend. Nu is dat al twee derde van de ketenpartners.

De controle op de naleving schiet echter nog tekort, zo stelt de VBDO ook vast. Arp moet toegeven dat daar nog veel winst te behalen valt: “Wat we nu gaan doen, is controleren of onze belangrijkste leveranciers, die van papier en inktplaten bijvoorbeeld, voldoen aan onze uitgangspunten. Maar we kunnen dat onmogelijk doen voor al onze leveranciers.”