14 maart 2014, Redactie

Overheid wil toch breed gegevens uitwisselen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil het uitwisselen van persoonsgebonden gegevens van burgers tussen overheden mogelijk maken. Nu is dat nog verboden.

De uitwisseling zou nodig zijn omdat steeds meer overheidstaken bij de gemeenten komen te liggen. Gemeenten gaan onder meer zorg dragen voor de uitvoering van jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Daardoor komen steeds meer persoonsgebonden gegevens in handen van gemeentelijke instanties.

Volgens Privacy Barometer is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers te groot en de noodzaak niet aangetoond. De privacy waakhond steunt het breed uitwisselen daarom niet. De organisatie doet niettemin wel aanbevelingen. Zo moet de burger altijd geïnformeerd worden over het uitwisselen van privacygevoelige gegevens en moet er controle van de overheidsinstanties mogelijk zijn, aldus het advies.

Zie ook:

Privacy Nieuws: Overheid gaat toch breed gegevens uitwisselen