25 oktober 2013, Redactie

Duurzaamheid ondergeschikt bij aanbesteding groepsvervoer

Ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeentes stelt geen eisen aan CO2-uitstoot bij het aanbesteden van contracten voor groepsvervoer. Dit in weerwil van afspraken die de Nederlandse gemeenten daarover hebben gemaakt. Dat zou blijken uit onderzoek van aardgasbedrijf CNG.

CNG onderzocht 70 aanbestedingen van groepsvervoer tussen 2011 en 2013. Het gaat om contracten die gemeenten af hebben gesloten voor onder meer gehandicapten- kinderen- en ziekenvervoer.

Uit het onderzoek zou blijken dat bij ongeveer de helft van de aanbestedingen de vervoersbedrijven zich alleen maar hoeven te houden aan eisen voor zuinig rijden, het zogenaamde ‘nieuwe rijden’. Andere maatregelen om CO2-uitstoot te beperken, zoals elektrisch rijden of rijden op bio- of aardgas behoren niet tot de aanbestedingsvoorwaarden. Bij een kwart van de onderzochte aanbestedingen zou er helemaal geen sprake zijn van duurzaamheidseisen, zo stelt CNG in haar rapport.

Veel gemeenten negeren daarmee afspraken die in 2011 zijn gemaakt over het aanbesteden van groepsvervoer. Daarbij zou volgens een de richtlijn niet alleen naar prijs gekeken mogen worden, maar ook naar de CO2-uitstoot van het groepsvervoer.

De bron van het onderzoek, aardgasmaatschappij CNG is exploitant van tankstations waar aardgas en biogas wordt verkocht.