17 juni 2013, Redactie

CPB pleit voor stoppen bouw windmolens

De komende vijf jaar moeten er geen nieuwe windmolens op land worden geplaatst. Er is zoveel elektriciteit beschikbaar, dat nieuwe projecten voorlopig niet rendabel zijn. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een deze week gepubliceerd rapport.

Door de economische crisis is de vraag naar elektriciteit minder geworden. Daar komt bij dat in Duitsland momenteel flink wordt geïnvesteerd in energieprojecten en de prijs van kolen daalt.

Windenergie op het land is bovendien niet rendabel, zegt het CPB in haar rapport. Uitstel van windmolenprojecten is ook goed voor de staatskas. Windmolens hebben in de eerste jaren van hun bestaan flink subsidie nodig om uit de kosten te komen.

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) in Utrecht zegt dat het rapport volledig voorbij gaat aan de klimaatafspraken die zijn gemaakt. Windenergie levert volgens de NWEA meer op dan andere duurzame alternatieven en de klimaatdoelen moeten toch worden gehaald, aldus een woordvoerder van de NWEA.