16 mei 2013, Redactie

Berlijners nemen ‘power to the people’ heel letterlijk

De ‘stroomrebel’ wordt ze al genoemd. De 27-jarige Luise Neumann-Cosel. De Duitse activiste wil in 2014, met een coöperatie van Berlijnse burgers, de licentie kopen op het beheer van het stroomnetwerk van de stad. Doel is om met de coöperatie de grote multinationals buitenspel te zetten en het geprivatiseerde stroomnetwerk weer aan de burgers terug te geven.

De coöperatie wil haar invloed en een deel van de inkomsten als netwerkbeheerder aanwenden om Berlijn zoveel mogelijk van ‘groene’ stroom te voorzien. Met dat doel voor ogen roept Neumann Berlijners op om te lid te worden en te investeren in de coöperatie.

Helemaal nieuw is het idee niet. Sterker nog. In het Zuid-Duitse Schwarzwald hebben bewoners van de gemeente Schonau het stroomnetwerk al overgenomen. In Berlijn gaat het echter om een vele malen groter project, een gecompliceerde infrastructuur met 35.000 kilometer bekabeling die circa 3,5 miljoen mensen van stroom voorziet.

Neumann’s coöperatie heeft inmiddels 1.000 leden en 5 miljoen in kas. Hoe indrukwekkend dat ook is, de stroomrebellen zijn nog ver verwijderd van hun doel. In 2014 wordt de concessie opnieuw geveild. Volgens experts moet dan minstens 150 miljoen op de rekening van de coöperatie staan om een kans te maken op het netbeheer.

Bron: Freitag.de