26 april 2013, Paul van der Sneppen (redactie)

Goede doelen krijgen steeds meer geld ‘uit het graf’

Goede doelen zullen de komende veertig jaar ongeveer 86 miljard euro ontvangen uit nalatenschappen van Nederlanders. Dat voorspelt hoogleraar sociale wetenschappen Rene Bekkers van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De publieke sector wordt steeds meer het speelterrein van vermogende en van dode donateurs, als de voorspellingen kloppen. 

Bekkers doet zijn voorspellingen over giften uit nalatenschappen op basis van sterftecijfers van het CBS en trends in de waarde-ontwikkeling van nalatenschappen in de afgelopen jaren. Er zit een flinke groeiontwikkeling in de inkomsten van goede doelen uit nalatenschappen.

Gouden eeuw

De hoogleraar spreekt in dit verband zelfs van een ‘gouden eeuw’ die zich nauwelijks door de crisis laat beïnvloeden. In 2005 ontvingen goede doelen nog maar 410 miljoen uit nalatenschappen. In 2011 was dat al 540 miljoen euro. In 2027 overschrijden de giften van overleden Nederlanders de 1 miljard per jaar, zo voorspelt de onderzoeker. Om die cijfers in perspectief te plaatsen: op dit moment ontvangen Nederlandse goede doelen in totaal naar schatting 4,2 miljard euro per jaar van donateurs, dood en levend.

Tijdens de jaarlijkse Dag van de Filantropie, gisteren in Amsterdam, heeft Bekkers ook nadrukkelijk gewezen op de steeds groter wordende rol van de filantropie in de samenleving. “De overheid bezuinigt. Maar wat veel mensen over het hoofd zien, is dat de filantropische sector zich de afgelopen twee decennia in rap tempo heeft ontwikkeld”, aldus de hoogleraar.

Grootgevers

Bekkers duidt ook op de belangrijker wordende rol van de ‘grootgevers’ bij het in stand houden van publieke voorzieningen. Nog geen vijf procent van de Nederlandse donateurs is bereid om meer geld aan goede doelen te geven om zo de bezuinigingen van de overheid te compenseren. Onder de vermogende Nederlanders ligt dat echter heel anders. Die lijken meer bereid om het stokje over te nemen van ‘Vadertje Staat’. In die groep is maar liefst 19 procent bereid meer te gaan bijdragen om bezuinigingen te compenseren.

Op de vraag van Wereldburgers.TV of vermogende filantropen daarmee niet ook de politieke agenda gaan bepalen in de publieke sector, antwoordt de hoogleraar bevestigend: “Dat is wel een punt dat aandacht verdient.”

Niet alleen vrijgevige donateurs, maar ook de overheid is flink debet aan de groei van de filantropische sector, zo laten cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zien. In de periode van 2001 tot 2010 is de bijdrage van de staat aan goede doelen meer dan verdubbeld van circa 650 miljoen tot 1,4 miljard euro per jaar. Pas in 2009 is, vlak na de inzet van de kredietcrisis, in die stijgende curve een aftopping te zien.

Zie ook:

Wereldburgers.tv: Gulle gevers geheimzinnig over herkomst geld

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer!

Steun Wereldburgers.TV ook door ons te volgen op Facebook en Twitter