16 april 2013, Redactie

Klimaatwetenschapper wil degens kruisen met overheid

De Amerikaanse klimaatwetenschapper James E. Hansen geeft zijn baan bij NASA op om de degens te kruisen met de Amerikaanse overheid. Hansen wil door juridische procedures meer druk zetten achter beleidsmaatregelen die, zo stelt hij, opwarming van de aarde tegengaan. Hansen behoort tot de eerste wetenschappers die in de vorige eeuw hebben gewaarschuwd voor opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. De wetenschapper wil drastische maatregelen afdwingen bij de Amerikaanse overheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Amerikaanse wetgeving staat echter niet toe dat mensen in overheidsdienst tegen de staat getuigen. Om die reden gaat de wetenschapper nu met pensioen.

De uitgesproken stellingnames van Hansen hebben eerder al voor controverse gezorgd binnen de NASA. Collega’s van Hansen hebben zich bij herhaling ongelukkig getoond over het feit dat hun 72-jarige collega zich tot klimaatactivist heeft ontpopt.

Bron: NY Times