25 januari 2013, Sabrina Bos

Hoge directiesalarissen goede doelen ondermijnen geefbereidheid

-gastblogger-

Goede doelen doen zichzelf en de goede zaak geen plezier door directeuren hoge salarissen te geven. Donateurs verliezen daardoor het vertrouwen in de organisatie en zijn minder bereid om te doneren. Dat is de belangrijkste conclusie van mijn afstudeeronderzoek aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Toch lijkt het erop dat de discussie over directiesalarissen bij goede doelen iets van haar scherpe randjes verliest als de goede doelen met een goed verhaal komen.

Een eerdere bijdrage op Wereldburgers.TV van mijn hand over directie salarissen in de goededoelensector heeft nog het nodige stof doen opwaaien. Iedereen bedankt voor de reacties en het invullen van mijn enquête. Laat ik voorop stellen dat het niet mijn bedoeling was in het stuk een persoonlijke mening te laten doorschemeren. Wel wilde ik de kwestie kritisch en van verschillende kanten te bekijken en mensen prikkelen hun mening te geven via mijn vragenlijst. Dat is niet onbeloond gebleven. Mijn studie heeft enkele interessante resultaten opgeleverd die ik hieronder kort zal toelichten.

Doel van de studie
Ik ging deze studie in met verschillende doelen. Ten eerste wilde ik de negatieve relatie tussen de hoogte van directiesalarissen en de intentie om te doneren van donateurs vastleggen. Tot nu was dit bewijs vooral anekdotisch en er was tot dusver weinig tot geen proefondervindelijk bewijs dat donateurs zich echt af laten schrikken door hoge salarissen. Er vanuit gaande dat deze relatie aangetoond zou kunnen worden, is er toen gekeken naar hoe deze relatie kan worden verklaard. Daarnaast is gekeken naar factoren die het effect van deze negatieve relatie eventueel kunnen verkleinen zodat nonprofits gedeeltelijk hun keuze voor een hoog salaris kunnen verantwoorden en betere communicatiemethoden toepassen.

Hoge directie salarissen beschadigen vertrouwen en intentie om te doneren
Gebruik makend van data van 435 Nederlandse respondenten en verschillende statistische methoden is gebleken dat er een sterke negatieve relatie bestaat tussen de hoogte van directiesalarissen en de intentie om te doneren. Daarnaast blijkt dat dit deels wordt veroorzaakt doordat een hoog directiesalaris het vertrouwen in een organisatie beschadigt.

Waar voor je geld
Maar er is iets te doen aan dit negatieve effect. Het blijkt dat wanneer mensen weten over een hoog salaris, maar het goede doel laat goede prestaties zien en heeft lage administratieve kosten, het vertrouwen deels herstel wordt en daarmee ook de geefbereidheid. Dus, een hoog salaris hoeft niet persé een schandaal of een verlies van donateurs te veroorzaken, als de organisatie maar communiceert dat er goede resultaten worden geboekt en dat de totale administratieve kosten klein zijn in vergelijking met totale uitgaven.

Overige inzichten
Het onderzoek bracht nog enkele interessante inzichten. De meerderheid van de respondenten geeft aan de hoogte van het salaris van de  directeur erg belangrijk te vinden, maar de meeste respondenten zouden er niet naar op zoek gaan voordat ze aan een nonprofit doneren. Het lijkt er dus op dat mensen vooral op media berichten afgaan. Goede en duidelijke communicatie van de nonprofit over dit onderwerp naar zijn (potentiële) donateurs is dus erg belangrijk. Het argument dat nonprofits hoge salarissen moeten betalen om zo management talent aan te trekken wordt door respondenten niet geaccepteerd en nonprofits zouden er dan ook goed aan doen dit niet meer als argument te gebruiken.

Implementatie van bevindingen
Deze resultaten moeten wel met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd en geïmplementeerd worden. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe nonprofits hun prestaties precies moeten meten en het communiceren van lage kosten kan net zoals in het bedrijfsleven ongewenst gedrag opleveren. Ondanks beperkingen van de studie is het wel duidelijk geworden dat hoge salarissen niet voor alle donateurs een breekpunt zijn, als er maar gecommuniceerd wordt dat dit geld goed besteed wordt aan goed leiderschap dat zich uitbetaald.

Bedankt voor jullie interesse in dit onderwerp. Als er nog vragen zijn, zet ze gerust in een commentaar onder deze blog.

Voor de geïnteresseerden: de scriptie is hier te downloaden (in het Engels)

Noot van de redactie: Dit is een bericht op persoonlijke titel. Wilt u of uw organisatie ook een persbericht op Wereldburgers.TV plaatsten? Maak dan een account aan.

De redactie ontvangt onder meer graag berichten die een verslag bevatten van bijeenkomsten of de resultaten van onderzoeken. Nieuwswaarde is de belangrijkste afweging bij het bepalen of een persbericht wordt overgenomen. Wilt u het schrijven van een persbericht uitbesteden? Dan kunnen wij de diensten van PersberichtNU.nl aanbevelen.

Aankondigingen en promoties van evenementen worden uitsluitend overgenomen als advertorial (betaalde content). Neem hierover telefonisch contact op met de redactie: 085-8770239