14 november 2012, Sabrina Bos

Goede doelen weten zich geen raad met ophef over hoge salarissen

-gastblogger-

Hoge directie salarissen in goede doelen en not-for-profit organisaties; ook ik heb er een mening over. En tot voor kort was dat een vrij sterke mening: 6-cijferige salarissen kunnen echt niet in organisaties die van subsidies en individuele donaties afhankelijk zijn. Na een uitgebreid onderzoek in de literatuur over management compensatie in not-for-profit organisaties denk ik daar wat milder over.

Ik heb me geprobeerd te verplaatsten in het management team van een goededoelenorganisatie. Het lijkt erop dat maatschappelijke organisaties vooral het spoor bijster zijn als het gaat om wat te doen met de negatieve publiciteit rondom hoge directiesalarissen.

Koude kermis

Er zijn de afgelopen jaren enkele grote goede doelen organisaties van een koude kermis thuisgekomen nadat het salaris van hun directeur negatief in de media werd gebracht. Het vertrouwen in deze organisaties is beschadigd en bij een van hen werd zelfs een vermindering in donaties van 8% waargenomen.

Dit is een ernstige kwestie, want in een tijd van een steeds heftiger wordende concurrentie op de goededoelenmarkt kan geen organisatie zich veroorloven het vertrouwen van zijn donateurs te verliezen.

Dromen

Er moet wel gezegd worden dat achter de schermen de laatste jaren hard gewerkt is om een beter systeem in elkaar te zetten dat salarissen van directeuren kan verantwoorden. Maar wat weet de gemiddelde Nederlander hiervan en wat kan het ons schelen? Veel van de directiesalarissen in de goededoelensector liggen nog steeds boven de 100.000 euro per jaar – een loonzakje waar de meeste Nederlanders alleen maar van kunnen dromen!

Het is dus duidelijk dat het Nederlandse publiek en de goede doelen een andere perceptie hebben met betrekking tot directiesalarissen. Blijkbaar is het nodig om riante salarissen te betalen, maar het Nederlands publiek begrijpt niet waarom. Er wordt dan ook weinig aandacht besteed om aan (potentiële) donateurs uit te leggen waarom een directeur nou precies een hoog salaris hoort te verdienen.

Oke, er zijn maar weinig organisaties die het salaris van hun directeur niet expliciet op hun website vermelden en er dan ook duidelijk bijzetten dat het gaat om een grote organisatie en dat het salaris aan de bestaande normen voldoet. Maar is de kwestie hiermee afgedaan?

Vertrouwen

De grote vraag die rijst, is onder welke omstandigheden een organisatie zich het wel kan veroorloven om een hoog salaris aan zijn directeur te betalen, zonder dat dit ten koste gaat van het vertrouwen van de achterban en de inkomsten aan donaties.

Deze vraag zou beantwoord kunnen worden door eens na te denken over de volgende zaken. Bijvoorbeeld, gaat het Nederlands publiek wel op zoek naar informatie over salarissen over het goede doel waaraan we wellicht willen geven? Of gaan we alleen op de media of geruchten af? Welke mensen maken zich nu precies druk over hoge directie salarissen en waarom is dit nou toch precies? Stopt het Nederlands publiek nu echt met doneren aan goede doelen omdat ze hun directeur een hoog salaris betalen, of maken we veel stampij maar blijven we toch doneren aan sommige goede doelen?

Managers

Wat nou als de organisatie het heel goed doet en elk jaar groeit wat betreft zijn sociale impact. Of wat als het salaris wel hoog ligt, maar alsnog de administratieve kosten (waar salarissen onderdeel van zijn) van de organisatie erg laag liggen? Misschien is een salaris juist wel een indicatie van een sterke organisatie en goed leiderschap? Goede doelen worden tegenwoordig toch al uitgedaagd om te functioneren als efficiënte ondernemingen, mogen directeuren dan ook niet betaald worden als volwaardige managers? Of is het toch dat als managers ervoor kiezen voor een goede doelen organisatie te werken, dat ze een lager salaris moeten accepteren?

Communiceren

Dit lijstje met vragen is ver van volledig, maar maakt al heel erg duidelijk dat er nog te weinig onderzoek gedaan naar is naar deze kwestie. We bevinden ons in 2012; dit is niet meer het moment voor de beschuldigende vinger naar de dames en heren die deze goede doelen op een dagelijkse basis leiden. Deze tijd is geweest en iedereen is zich ervan bewust dat deze kwestie speelt. Het belangrijkste op dit moment is dat de goede doelen en andere not-for-profit organisaties leren hoe en waarover te communiceren met hun donateurs en andere belanghebbenden, zodat wij beter begrijpen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Pas dan zullen wij kunnen zien welke organisaties echt onredelijke salarissen betalen.

Simpel salarissen verlagen is niet de oplossing. Want, wat wij niet moeten willen is dat alle managers (die nu nog goede tot riante salarissen ontvangen) straks hard weg rennen naar het bedrijfsleven omdat ze daar wel betaald worden naar hun kunnen. Of dat minder competente managers die wel een lager salaris willen accepteren straks aan het hoofd komen van grote organisaties met een belangrijke sociale doelstelling. Wat wij ook niet moeten willen is allemaal stoppen met doneren. Hier hebben we toch vooral de begunstigden van de organisaties meeIn een onderzoek van 1Vandaag blijkt dat 96% van de mensen het een slecht idee vindt om te stoppen met het doneren van bloed uit protest tegen de salarissen van de bestuurders van de bloedbank, omdat dan de patiënten de dupe worden.

Enquete

Moge het duidelijk zijn dat er nog meer vragen dan antwoorden zijn wat betreft dit onderwerp. Of een scriptie van een master student dit vraagstuk op gaat lossen? Zeker niet – maar het is wel een eerste stap en een aanmoediging voor andere onderzoekers om dit onderwerp op te pakken. De vele reacties op dit onderzoek zijn een duidelijk teken dat het voor vele mensen een belangrijk en relevant onderwerp is, en dat de acties van een organisatie van grote invloed kunnen zijn op het gedrag van een (toekomsige) donateur.

Ik ga nog steeds uit het van het goede in de goede doelen en vind het dan ook belangrijk dat deze organisaties worden ondersteund door onderzoek naar donateursgedrag. Ik wil u dan ook vragen dit onderzoek te steunen en goede doelen te helpen om meer te begrijpen van de reacties van donateurs rondom hoge directie salarissen.

Het onderzoek bestaat maar uit enkele vragen, zal niet meer dan een paar minuutjes in beslag nemen en natuurlijk worden de antwoorden anoniem behandeld.

Naar de enquete

Noot van de redactie: Dit is een bericht op persoonlijke titel. Wilt u of uw organisatie ook een persbericht op Wereldburgers.TV plaatsten? Maak dan een account aan.

De redactie ontvangt onder meer graag berichten die een verslag bevatten van bijeenkomsten of de resultaten van onderzoeken. Nieuwswaarde is de belangrijkste afweging bij het bepalen of een persbericht wordt overgenomen. Wilt u het schrijven van een persbericht uitbesteden? Dan kunnen wij de diensten van PersberichtNU.nl aanbevelen.

Aankondigingen en promoties van evenementen worden uitsluitend overgenomen als advertorial (betaalde content). Neem hierover telefonisch contact op met de redactie: 085-8770239