26 oktober 2012, Redactie

Bestuurders goede doelen mogen ruim anderhalve ton verdienen

Een directielid bij een goededoelenorganisatie mag maximaal 158.000 euro per jaar toucheren. Dat heeft de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) bepaald. Dat bedrag wordt in 2013 bevroren.

Goededoelenorganisaties die lid zijn van koepelorganisatie VFI  hebben in 2005 een beloningsregeling voor directieleden vastgesteld. De normsalarissen maken daar deel van uit. Sinds 2008 wordt de cao voor Rijksambtenaren gevolgd.

Onder de norm

De meeste organisaties blijven ruim onder de norm. Vorig jaar bedroeg het gemiddelde salaris van een directielid € 98.000,-. De VFI publiceert gegevens over directiesalarissen van haar leden op haar website.

Grote afwezige in de lijst van VFI is een van de meest prominente leden, het Rode Kruis. Directeur Cees Breederveld is jaar na jaar in de top 3 van grootverdieners in de goededoelensector terug te vinden.

In diezelfde top is geruime tijd Ton Hanselaar van KWF Kankerbestrijding te vinden geweest. Onveranderd want KWF geeft weliswaar fors minder uit aan haar directeur dan in 2009, maar schurkt met 154.496,- euro nog steeds tegen de bovengrens aan van wat de VFI acceptabel vindt. Of gaat Hanselaar toch uit bocht met zijn looneis? Als we zijn salaris namelijk corrigeren op 40 werkuren dan komen we uit op een jaarsalaris van 162.627,- euro per jaar.

Zware top

Niet alleen de individuele directiesalarissen zijn interessant. Ook het aantal directieleden zegt iets over de kosten die een organisatie maakt om geschikte bestuurders aan zich te binden. Artsen zonder Grenzen telt bijvoorbeeld een zware, zeskoppige directie met maar liefst twee algemeen directeuren, twee directeuren ‘middelen’, een directeur ‘operaties’ en een medisch directeur. De directieleden blijven allemaal ruim onder de salarisnorm van de VFI. Maar in totaal kost deze directie gemiddeld wel 574.206,- euro per jaar. Dat is een gemiddelde van 95.701,- euro per jaar per directielid.

© Wereldburgers.TV

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer!

Steun Wereldburgers.TV ook door ons te volgen op Facebook en Twitter