25 september 2012, Redactie

Nederlander heeft weinig over voor duurzame stroom

Slechts 18 procent van de Nederlanders is bereid om meer dan 50 euro per jaar extra te betalen voor ‘groene stroom’. Dat blijkt uit onderzoek van dat Maurice de Hond heeft gedaan in opdracht van Netbeheer Nederland.

Nederlanders maken zich wel zorgen over de energievoorziening in de toekomst en over de opwarming van de aarde. Maar ze lijken de verantwoordelijkheid vooral buiten zichzelf te zoeken. Maar liefst 44 procent van de respondenten zegt niet extra voor verduurzaming van de energievoorziening te willen betalen. Een kwart wil maximaal 25 euro per jaar betalen en 13 procent wil niet meer betalen dan 50 euro.

Toekomst

Van de respondenten maakt 44 procent zich ernstig zorgen over de opwarming van de aarde. De helft verwacht dat energie duurder wordt. Een kwart van de respondenten is van mening dat er in de toekomst problemen zullen zijn met de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de energievoorziening.

Overheid

De oplossingen moeten vooral van de overheid komen, zo geven veel respondenten aan. De overheid moet bijvoorbeeld het terugleveren van zelf opgewekte ‘groene stroom’ aan het electriciteitsnet makkelijker maken, vindt 87 procent van de ondervraagden. Ongeveer 50 procent vindt dat er in Nederland onvoldoende inspanningen worden verricht om te verduurzamen.  64 Procent van de ondervraagden vindt dat de Nederlandse overheid zich meer moet inspannen om windmolens in Nederland te krijgen. Ook zonne-energie is in trek. Maar liefst 79 procent van de Nederlanders wil zonnepanelen hebben.

Bron: Netbeheer Nederland