28 augustus 2012, Redactie

Sterke toename in gebruik zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen in Nederland is in 2011 opnieuw fors toegenomen. Er is 40 megawatt aan panelen bijgekomen. Daarmee is de capaciteit verdubbeld ten opzichte van 2010. Het aandeel zonnestroom binnen het totale energieverbruik is echter nog altijd zeer beperkt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De productie van zonnestroom nam in 2011 toe tot 90 miljoen kWh. Dat komt overeen met een kleine 0,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 28 duizend huishoudens.

Nederland is geen voorloper in het gebruik van zonnestroom. In enkele Europese landen is deze energiebron veel belangrijker dan in Nederland. In Duitsland, Spanje, Italië en Tsjechië was de bijdrage van zonnestroom aan de elektriciteitsvoorziening in 2011 ongeveer 3 procent. Een van de oorzaken zijn de ruimhartige subsidieregelingen in deze landen. België zat op het EU-gemiddelde van 1,4 procent. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en nog tien andere EU-landen was de productie van zonnestroom minder dan 0,1 procent van het totale verbruik van elektriciteit.
De prijzen van zonnepanelen zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald doordat producenten erin geslaagd zijn hun kosten omlaag te brengen. Daarnaast staat de prijs onder druk door invoer van goedkope panelen uit China. Als gevolg van de prijsdalingen is een investering in zonnestroom door particulieren en bedrijven sneller terugverdiend. Kleinverbruikers mogen de produceerde zonnestroom bovendien aftrekken van het eigen elektriciteitsverbruik en betalen daardoor minder energiebelasting.

Zonnestroom wordt ondersteund met subsidies. In 2011 was de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) de belangrijkste subsidie voor nieuwe zonnepanelen in Nederland. Ongeveer de helft van de nieuwe panelen is geplaatst met een SDE-subsidie. In 2011 werd 7 miljoen euro aan SDE-subsidie voor zonnestroom uitgekeerd. Ter vergelijking, in Duitsland werd ongeveer 7 miljard euro aan subsidies verstrekt.

Bron: CBS