20 augustus 2012, Redactie

WNF zet welzijn kweekvis op tweede plaats

“Niet dierenwelzijn, maar natuurbescherming is de primaire doelstelling van het Wereldnatuur Fonds (WNF).” Dat zegt de natuurorganisatie in reactie op kritiek van de stichting Vissenbescherming op het ASC-keurmerk (Aquaculture Stewardship Council) voor duurzame kweekvis dat vandaag in Amsterdam is gepresenteerd. Stichting Vissenbescherming vindt dat het keurmerk onvoldoende rekening houdt met het welzijn van de kweekvis.

Als het om duurzaamheid gaat, wordt anders gekeken naar vissen dan naar bijvoorbeeld kippen, varkens of runderen in de bio-industrie, vindt Stichting Vissenbescherming. De criteria voor duurzame kweekvis lijken in weinig op die van duurzaam gehouden vee. Keurmerken voor die laatste groep hebben hun ontstaan veelal juist te danken aan het garanderen van een bepaalde mate van welzijn voor de dieren.

Doorn in het oog

De ASC zwijgt volgens de dierenbeschermers over het welzijn van vissen in de viskwekerijen. “En dit terwijl het kweken van vissen altijd een forse aantasting van het dierenwelzijn tot gevolg heeft.” De kritiek van de stichting gaat in de eerste plaats over de manier waarop gekweekte vissen gedood worden. Nu gebeurt dat veelal nog door de vis op ijs te leggen. De dieren zouden op deze manier nog lang in leven blijven en dat is de stichting een doorn in het oog.

Het keurmerk ASC voor duurzaam gekweekte vis is een wereldwijd keurmerk. Het is een initiatief van het Wereldnatuurfonds (WNF) en het Nederlandse Initiatief Duurzame Handel (IDH). Het WNF laat weten de kritiek van de dierenbeschermers niet naast zich neer te leggen. Ze onderkent dat welzijn minder gewicht krijgt dan sociale en milieuaspecten, maar bestrijdt dat het in het ASC-keurmerk geen enkele welzijnscriteria zou hanteren.

Voorwaarde

Maar dan toch onvoldoende”, stelt Stichting Vissenbescherming. “Inmiddels zijn er ook goede bedwelmings- en dodingsmethoden voor kweekvis beschikbaar. Maar ASC stelt het gebruik ervan niet als voorwaarde voor houders van het keurmerk.”

Hetzelfde geldt voor de manier waarop vissen levend getransporteerd worden en voor de manier waarop vissen gehouden worden. Dieren moeten als ze gehouden worden, hun natuurlijk gedrag kunnen ontplooien, vinden de dierenbeschermers. “Dat is onder de criteria die gelden voor het nieuwe keurmerk niet het geval”, aldus Stichting Vissenbescherming.

In ontwikkeling

“Toch zijn er wel degelijk welzijnsaspecten meegenomen in de beoordelingscriteria voor het keurmerk”, benadrukt WNF-woordvoerder Dylan de Gruijl. Hij noemt onder meer de waterkwaliteit. “Tilapia kan bijvoorbeeld in behoorlijk vuil water overleven. Toch worden er strenge voorwaarden gesteld aan waterkwaliteit. Dat heeft niet alleen met milieu-afwegingen te maken, maar zeker ook met dierenwelzijn.” Bij de totstandkoming van het keurmerk is volgens de WNF-woordvoerder ook uitvoerig de gelegenheid geweest voor dierenwelzijnsorganisaties om hun input te leveren. “Niet iedereen in die dialoog is zonder kritiek over het eindresultaat. Maar het laatste woord is nog niet gesproken. Het keurmerk blijft in ontwikkeling.”

De werkwijze van het WNF ligt de laatste jaren nogal eens onder vuur. De milieu-organisatie zou volgens criticasters veel te nauw samenwerken met grote, multinationale ondernemingen. Daarbij zouden duurzaamheid en natuur ondergeschikt worden gemaakt aan bedrijfsbelangen.

Zie ook:

Stichting Visbescherming: Verklaring (inzake keurmerk ASC)

WNF: Keurmerk voor verantwoord gekweekte vis

Wereldburgers.tv: Dossier Soja

Wereldburgers.tv: WNF voert kruistocht tegen kritisch boek