13 augustus 2012, Redactie

Rotterdam stimuleert voedsel van eigen bodem

Rotterdam wil stadslandbouw stimuleren. Dit staat in het uitvoeringsprogramma Food & The City dat onlangs door het college is vastgesteld.

Rotterdam wil met stadslandbouw de duurzame, economische ontwikkeling van de stad versterken. Dit moet onder meer gebeuren door de voedselproductie meer naar de stedelijke afzetmarkt te brengen. Door de aanleg van buurtmoestuinen mogelijk te maken, wordt de stad bovendien groener en verbetert de leefomgeving.

Milieu

Alexandra van Huffelen (wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte): “Stadslandbouw draagt bij aan het verminderen van het aantal voedselkilometers waardoor we de CO2-uitstoot reduceren en de emissie van fijnstof.”

Rotterdam wil dat duurzaam geproduceerd voedsel voor een goede prijs beschikbaar is voor een brede laag van de bevolking. Door zelf aan de slag te gaan met het telen van groenten kunnen stadsbewoners gezonder eten tegen lage kosten. Ook helpt Rotterdam voedselproducenten uit de regio betere toegang te krijgen tot de stedelijke markt. Onder meer door gemeentelijke grond beschikbaar te stellen voor stadslandbouwbedrijven.

Stadslandbouw

De stad faciliteert een stadsboerderij op een perceel aan de Marconistrip. Op het Schieblock, in het stadscentrum, is een dakakker aangelegd met een grote moestuin. De uitvoeringsstrategie stadslandbouw sluit volgens de gemeente aan bij een wereldwijde trend naar de vraag om meer producten uit de eigen streek.

Nieuw is het idee om in de stad voedsel te produceren allerminst. In de Tweede wereldoorlog deden de Britten hetzelfde om zo te kunnen voorzien in hun voedselbehoefte. Door de Duitse zeeblokkade en hun eigen oorlogsinspanningen hadden de Britten tekort aan, onder meer, voedsel. Stadsbewoners werden aangemoedigd om hun eigen voedsel te verbouwen.

Bron: Dak en Gevelgroen

Zie ook:

Wereldburgers.TV: ‘Dig for Victory’ opnieuw een trend