13 augustus 2012, Redactie

Gulle gevers geheimzinnig over herkomst geld

Goede doelen hoeven geen jaarcijfers openbaar te maken. Een wetsvoorstel dat de goededoelenorganisaties daartoe moest verplichten, lijkt te stranden op verzet vanuit de goededoelensector.

Het verzet tegen de wet komt niet zozeer uit de hoek van de goede doelen zelf, maar vooral van de beheerders van filantropisch vermogen, de financiers van de goede doelen dus eigenlijk. De meeste goededoelenorganisaties publiceren al hun jaarstukken.

Vermogensfondsen

De filantropische vermogensfondsen daarentegen zijn veel minder open over de herkomst en besteding van hun geld. Ze hebben tot op het hoogste niveau lobby gevoerd om het wetsvoorstel tegen te houden. Met succes. Het wetsvoorstel is op het laatste moment uit de ministerraad teruggetrokken.

“Een kwalijke zaak”, vindt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij is verontwaardigd over het stranden van het wetsvoorstel dat eerder zonder veel weerstand door de Tweede Kamer kwam. Omzigt heeft vragen gesteld aan de staatssecretarissen Frans Weekers (financi├źn) en Fred Teeven (justitie).

Verbergen

Omzigt zegt te vermoeden dat de vermogensfondsen, in hun verzet vertegenwoordigd door de koepelorganisatie FIN (Fondsen in Nederland), iets te verbergen hebben. De lobby tegen het wetsvoorstel wordt aangevoerd door een bestuurder van Topas, een vermogensfonds dat al sinds 2006 geen jaarstukken meer publiceert. Omzigt vreest dat het geld van Topas komt van de stichting Optas, die er ooit vandoor ging met 1,5 miljard euro, afkomstig van de pensioenen van havenwerkers.

De FIN laat weten dat ze tegen het wetsvoorstel is van Omzigt en Teeven (PVV) omdat openbaarmaking van de jaarstukken de privacy van de weldoeners schendt. Het zou zelfs criminelen op hun spoor kunnen zetten.

Publiek geld

Omzigt vindt dat onzin. Niet de gevers van het geld, maar de verantwoordelijke bestuurders van de fondsen worden bekend gemaakt, als het wetsvoorstel ooit van kracht wordt. Ook vermogensfondsen hebben volgens het kamerlid de verplichting om transparant te zijn omdat ze gebruik maken van fiscale regelingen die uit publiek geld worden gefinancierd. Filantropische vermogensfondsen maken gebruik van de zogenaamde ANBI-regeling. Die stelt ze in staat om giften van de belasting af te trekken.

Zie ook:

Trouw: Vermogensbeheerder vertraagt informatieplicht goede doelen