01 augustus 2012, Redactie

Klimaatdiscussie laait opnieuw op

Met de verrassende ommekeer van klimaatscepticus Richard Muller heeft de discussie over de oorzaken van de opwarming van de aarde een nieuwe impuls gekregen. ‘Klimaatsceptici’  zijn in de verdediging gedreven. De ‘afvallige’ professor vaart zijn eigen koers en blijft kritisch op collega-wetenschappers die meer hun ‘geloof’ volgen dan dienstbaar zijn aan de wetenschap.

Vooraanstaand klimaatscepticus Professor Muller liet afgelopen week weten ‘overtuigd te zijn door nieuwe wetenschappelijke feiten’ dat de rol van de mens in de opwarming van de aarde groter is dat hij tot op heden bewezen achtte. Muller, als natuurkundige verbonden aan de Universiteit van Californië in Berkeley, zegt dat hij een volledige ommekeer heeft gemaakt in zijn opvattingen over de oorzaken van ‘global warming’.

Menselijke activiteit

Muller deed met een tiental onderzoekers van het Berkeley Earth Surface Temperature (BEST) project onderzoek naar de oorzaken van klimaatverandering. De temperatuur op aarde is de afgelopen 250 jaar met 1,5 graad Celsius gestegen, zo becijfert het team van Muller. Volgens de wetenschappers komt dat voornamelijk door broeikasgassen die vrijkomen bij menselijke activiteiten als landbouw, veeteelt en transport. Volgens de onderzoekers van Berkeley is de bijdrage die bijvoorbeeld de zon heeft op het broeikaseffect ‘verwaarloosbaar’.

Er is al veel kritiek op de bevindingen van Muller. De professor en zijn team hebben vorig jaar al voorpublicaties gedaan over hun bevindingen. Naar eigen zeggen deden ze dat om andere wetenschappers de kans te geven daarop te reageren met eigen onderzoeksresultaten. Sceptici zeggen echter dat Muller een publiciteitscampagne is gestart om de ‘klimaattheorie’ te steunen. Die indruk wordt onder meer gewekt door het feit dat Muller’s onderzoek volgens sceptici niet veel nieuws aan het licht breng dat een voorpublicatie zou rechtvaardigen.

Muller heeft ook veel scepsis over zich afgeroepen door donaties te accepteren vanuit de olie-industrie. Zijn onderzoek is onder meer gefinancierd door de Koch Brothers’ Foundation, een liefdadige instelling die is voortgekomen uit Koch Industries, onder meer actief in de oliewinning. Volgens Muller is de Koch Brothers’ Foundation vooral erop uit om de vragen rondom ‘global warming’ beantwoord te krijgen, niet op een uitkomst die hun oliebelangen dient.


Meten

Er bestaat nog veel discussie over de wijze waarop de opwarming wordt gemeten. Veel meetstations zouden volgens wetenschappers die sceptisch staan tegenover de opwarmingstheorie te dicht bij bewoonde gebieden staan en daardoor te hoge temperaturen meten. Ook vinden de ‘klimaatsceptici’ dat beter onderzocht moet worden hoe temperaturen zich gedragen boven zee.

Toch lijkt er redelijke eenstemmigheid te zijn over de vraag of de atmosfeer op aarde warmer wordt. De klimaatdiscussie draait vooral om de vraag in hoeverre mensen bijdragen aan de opwarming van de aarde. Klimaatsceptici wijzen steeds op de invloeden van onder meer de zon, vulkaanuitbarstingen en andere natuurlijke verschijnselen die bijdragen aan ‘global warming’. De ‘klimaatalarmisten’ wijzen op hun beurt op een significante opwarming die samengaat met het begin van de industriële revolutie. Zij zeggen daarmee bewijs te hebben voor de stelling dat mensen de belangrijkste oorzaak zijn van opwarming van de aarde.

Reputatie

De klimaatdiscussie heeft de reputatie van de wetenschap zeker geen goed gedaan. Wetenschappers slaan elkaar al jaren met onderzoeksresultaten om de oren die steeds opnieuw het eigen gelijk en het ongelijk van de tegenpartij aantonen. Er zijn twee duidelijke kampen ontstaan, die van de ‘klimaatalarmisten’ en die van de ‘klimaatsceptici’. Beide partijen bestrijden elkaar te vuur en te zwaard.

Dat daarbij niet enkel wetenschappelijke argumenten in de strijd worden geworpen, blijkt onder meer uit de affaire van de ‘gelekte’ mailcorrespondentie van het belangrijkste wetenschappelijke klimaatinstituut, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Volgens klimaatsceptici zou uit de e-mails blijken dat werd gesjoemeld met data om de opwarming van de aarde erger te doen lijken. Een nadere beschouwing van de rapporten van het IPCC bracht bovendien veel fouten boven water.

In Nederland heeft de e-mail affaire die ook wel bekend staat als ‘climategate’ geleid tot een ‘review’ van de IPCC-rapporten in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Zie ook:

Bureau De Helling: De Helling leest: De Staat van het Klimaat

The Washington Post: Blockbuster climate change studies prove little

KQED News: Muller: ‘Still skeptical’