24 juli 2012, Redactie

Genetisch gemodificeerde aardappel onderwerp juridische twist

Greenpeace heeft maandag in België een zaak voor de rechter gebracht in een poging om de vergunning voor proeven met genetisch gemodificeerde aardappelen onwettig te laten verklaren.

De zaak draait om de goedkeuring voor een proefveld met een genetisch gemodificeerde aardappel. De aardappel is resistent gemaakt tegen de zogenaamde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Met deze juridische actie wil Greenpeace de aantonen dat er wettelijk wat schort aan de huidige vergunningsprocedure voor een proefveld met genetisch gewijzigde organismen.

De klacht bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent is gericht aan de Belgische staat en de Universiteit van Gent, en heeft betrekking op de ministeriële beslissingen die in de voorbije maanden werden genomen in het kader van de vergunningsaanvraag voor een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen.

Greenpeace is fel gekant tegen genetische manipulatie van landbouwgewassen. De organisatie vreest dat ingrijpen in de genetische structuren van organismen vergaande gevolgen kan hebben voor het milieu.

Bron: Landbouwleven.be