19 juni 2012, Redactie

Duikers speuren naar vreemde wezens

Nederlandse wateren worden steeds exotischer. Maar iets om over te juichen is dat beslist niet. Op zondag 24 juni organiseert Duikclub Nautilus  bij en in de Oosterschelde een themaduik met als onderwerp  ’Exoten in de Nederlandse wateren’.

Video: Omroep Zeeland


Japanse oesters, Filippijnse tapijtschelpen, Nieuwzeelandse waterpokken. Veel exotisch waterleven komt in de ballasttanks van grote zeeschepen mee naar Nederland. De schepen moeten, als ze zonder lading varen, zeewater meenemen om stabiel in het water te kunnen liggen. Bij de inname daarvan worden ook exotische dieren en planten meegenomen. Die worden vervolgens over duizenden kilometers naar ander water gebracht om daar weer geloosd te worden. De natuurlijke leefomgeving ter plekke wordt door de komst van nieuwe dieren- en plantensoorten vaak ernstig verstoord.

Het aantal nieuwe soorten dat in Nederland wordt aangetroffen neemt al jaren toe. De duikers verdiepen zich in de oorzaken. Het is natuurlijk de vraag of een soort die hier geïntroduceerd wordt zich kan handhaven, of zelfs zich kan uitbreiden. Een aantal factoren die daar invloed op hebben wordt besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of al die nieuwe soorten schadelijk zijn voor het milieu? Ofwel: wat is de impact van de nieuwe soorten – op de al aanwezige soorten en op de ecologie in het algemeen, maar ook op economische- en volksgezondheidsaspecten.

Vaak wordt vergeten dat er ook positieve aspecten kunnen zijn. In de voordracht wordt ook daarop ingegaan. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van vele voorbeelden uit de Nederlandse, en vooral de Zeeuwse, zoute wateren.

De themaduik bestaat uit een voordracht en een gezamenlijke duik.

Bron: Duikclub Nautilus