09 juni 2012, Redactie

Exact wil geen theekransje worden

Meer vrouwen. Minder CO2-uitstoot. Software-ontwikkelaar Exact wil werk maken van verduurzaming. Het bedrijf past onder meer met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 haar bonusbeleid aan. Op advies van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) wordt een deel van de korte termijn beloning bepaald door niet-financiële doelstellingen. Dat heeft de softwareontwikkelaar laten weten tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

CEO Erik van der Meijden wordt afgerekend op een toename van jaarlijks twee procent meer vrouwen in het bedrijf. Voor de nog te benoemen CFO betekent de duurzame bonus dat hij een energie reductie van 1 procent per jaar moet realiseren bij kantoren en 1 procent reductie bij de datacenters. In totaal wordt 6 procent van de korte termijn bonus gerelateerd aan deze niet-financiële doelstellingen.

Bij de stemming over dit punt merkte een deelnemer van de vergadering nog op dat bij de man-vrouw-verhouding van het bedrijf de kwaliteit van medewerkers belangrijker is dan het geslacht. “Exact moet vooral geen theekransje worden!”

Bestuursvoorzitter Deves benadrukt dat bij Exact professioneel wordt gewerkt. “Exact zal nooit concessies op de kwaliteit in het kader van gestelde duurzaamheidstargets doen.” De VBDO beaamt dat wanneer aan kwaliteit concessies worden gedaan er geen sprake is van duurzame oplossingen.

Bron: VBDO