04 januari 2012, Redactie

Ontwikkelingshulp en koningshuis favoriete bezuinigingsposten

Ontwikkelingshulp en het koningshuis zijn bij bijna de helft van de Nederlanders de eerste posten op de rijksbegroting waar ze het mes in willen zetten. Dat blijkt uit een peiling van TNS/NIPO onder bijna duizend mensen die is gevraagd waarop ze willen bezuinigen als ze zelf orde moeten scheppen in het nationale huishoudboekje.

De ondervraagden is gevraagd meerdere bezuinigingsposten te noemen. Maar liefst 46 procent vindt dat er best extra op het koningshuis kan worden bezuinigd. Een zelfde aantal  noemt meteen ontwikkelingshulp. Bij 37 procent van de ondervraagden mag het mes in het integratiebeleid.
Ondanks de eurocrisis, blijven de meeste Nederlanders Europa steunen. Slechts 19 procent van de ondervraagden vindt dat er op de Europese Unie bezuinigd kan worden. Ook opvallend is dat relatief weinig Nederlanders vinden dat er extra moet worden bezuinigd op kunst en cultuur, 20 procent slechts. Korten op het defensiebudget is voor 15 procent van de ondervraagden een optie.

Bron: InOverheid.nl