30 december 2011, Redactie

Privacy in Nederland onder druk

Het gaat slecht met de privacy en de mensenrechten in Nederland. Dat zegt Bas Filippini, voorzitter van Stichting Privacy First, in zijn kerst- en nieuwjaarscolumn. “Van alle mensenrechten staat op dit moment het recht op privacy het meest onder druk”, aldus Filippini.

De overheid heeft volgens de voorzitter last van ‘controlewaanzin’. Wetten die de privacy van burgers aantasten worden gelegitimeerd onder de motto’s ‘veiligheid voor privacy’ en ‘als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen’. De overheid, die volgens Filippini eerste verantwoordelijke is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is nu de grootste privacyschender ooit, aldus de voorzitter van de stichting die ijvert voor het behouden en bevorderen van het recht op privacy en de persoonlijke vrijheid.

Alle mogelijke incidenten worden volgens de Filippini aangegrepen om angst te creëren voor ‘veelal fictieve problemen’. Hij noemt als voorbeelden onder meer spionagekastjes en alcoholsloten in de auto, automatische nummerplaatherkenning en camera’s bij alle grensovergangen.

Verontrustend vindt hij ook dat maatregelen die in de eerste plaats zijn bedoeld voor hooligans en criminelen steeds meer worden uitgebreid om alle burgers te controleren. Filippini doelt onder meer op cameratoezicht en identiteitscontrole. De overheid grijpt, volgens de voorman van Privacy First, bovendien geruchtmakende incidenten met hulpverleners aan om, wat hij ‘totalitair’ optreden van de politie noemt, mogelijk te maken.

Ook mobiele scanapparaten voor vingerafdrukken en DNA zijn Filippini een doorn in het oog. “Wat het nut hiervan is en wat het de laatste jaren allemaal heeft opgeleverd is totaal onduidelijk, wat het kost aan geld en het inleveren van persoonlijke vrijheid des te meer.”

De wijze waarop de overheid ijvert voor de invoering van maatregelen die de privacy aantasten toont, volgens Filippini, vooral aan dat de belangen van ICT-bedrijven en de overheid zijn verstrengeld. Hij noemt in dit verband de OV-chipkaart, het Electronisch Patiëntendossier, de Diagnose Behandel Combinaties en het nieuwe paspoort. “Bestuurders nemen totaal geen verantwoordelijkheid voor het feit dat hun eigen kinderen straks ook volledig in hun zelfgebouwde elektronische concentratiekamp gevangen zitten”, aldus Filippini.

Zie ook:

Privacy First: column Bas Filippini