22 december 2011, Paul van der Sneppen (redactie)

Partij voor de Dieren eist subsidie ontwikkelingsprojecten terug

“Het ministerie van buitenlandse zaken (en ontwikkelingssamenwerking) moet de subsidie aan twee samenwerkingsverbanden voor verduurzaming van soja en palmolie onmiddellijk staken.” Dat stellen kamerleden Marianne Thieme en Esther Ouwehand (PvdD) in een motie die vandaag in de Tweede kamer wordt behandeld.

De kamerleden beschuldigen het ministerie ervan ‘greenwashing’ te financieren, het ten onrechte als ‘duurzaam’ bestempelen van producten of diensten. Begin dit jaar besloot het ministerie van buitenlandse zaken om 100 miljoen euro subsidie te verstrekken aan het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Het gaat om een initiatief van bedrijfsleven, vakbonden, ontwikkelings- en milieuorganisaties en enkele ministeries met als doel de verduurzaming van internationale handels- en productieketens. Het ‘rondetafelmodel’ van de IDH leidt volgens critici echter tot onaanvaardbare compromissen.

Doorn in het oog

Vooral de teleurstellende resultaten van het rondetafeloverleg met de palmolie- en de sojaindustrie zijn de PvdD een doorn in het oog. Thieme en Ouwehand eisen dat deze subsidies onmiddellijk gestaakt worden. Afspraken over verduurzaming die zijn gemaakt door de Round Table on Responsible Soy (RTRS) en de Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) hebben volgens de PvdD niets geholpen. Beide producten worden inmiddels als ‘verantwoord’  bestempeld. “De productie ervan leidt echter nog steeds tot ontbossing, verdrijving van mensen van hun land en de vergiftiging van rivieren”, aldus de motie.

Bindende afspraken

De PvdD-kamerleden reageren onder meer op het bericht van Wereldburgers.TV dat buitenlandse zaken ook miljoenen subsidie investeert in deze twee weinig succesvol gebleken samenwerkingsverbanden. Bij de RTRS en RSPO zijn onder meer het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad betrokken. Solidaridad kreeg dit najaar van Knapen 29,5 miljoen voor de verduurzaming van productieketens in de landbouw. Dat bedrag komt bovenop de 100 miljoen die buitenlandse zaken via IDH investeert in het rondetafelmodel, zo bevestigt het ministerie desgevraagd.

Greenwashing

De PvdD wil nu dat er geen cent belastinggeld meer in de projecten RTRS en RSPO worden gestoken en dat de totale subsidie aan IDH drastisch wordt teruggebracht. Thieme: “Er is hier sprake van gesubsidieerde ‘greenwashing’. Deze programma’s staan bovendien bindende, wettelijke afspraken over verduurzaming in de weg.”

In het IDF zijn onder meer de maatschappelijke organisaties WNF, Solidaridad en Oxfam-Novib vertegenwoordigd. Vanuit het bedrijfsleven nemen onder meer grote namen deel als Ikea, Ahold, Philips en Lidl. Onlangs sprak Greenpeace zich tegenover Wereldburgers.TV nog uit tegen het rondetafelmodel. Eerder dit jaar heeft de Duitse koepel van natuurorganisaties DNR er bij het WNF op aangedrongen om uit het soja-overleg te stappen.

Zie ook:

Wereldburgers.TV: Felle kritiek Greenpeace op ontwikkelingsprojecten

Partij voor de Dieren: Motie Thieme/Ouwehand over subsidies aan het Initiatief Duurzame Handel