10 december 2011, Nellie Werner (Survival International)

Survival International onthult schendingen mensenrechten

-gastblogger-

Voorafgaande aan de Dag van de Mensenrechten (10 december) legt Survival International tien schendingen van de mensenrechten van inheemse stammen bloot. Mensenrechtenschendingen tegen inheemse stammen worden nog steeds niet of nauwelijks opgemerkt door de internationale gemeenschap.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat 63 jaar geleden is ondertekend, was de eerste wereldwijde uiting van rechten waar alle mensen fundamenteel recht op hebben.

Ondanks het ontstaan van de Verklaring in 1948 zijn systematische schendingen van de rechten van inheemse volken verborgen gebleven en blijven ze plaatsvinden op afgelegen plaatsen buiten het zicht van het publiek .

Hier zijn tien voorbeelden:

Australische Aboriginals kregen pas in 1965 stemrecht op zowel federaal als staatsniveau. Het duurde nog eens twee jaar voordat ze werden opgenomen in de nationale volkstelling.

De ‘Gestolen Generatie’ van Australië: kinderen met een Aboriginal- of Torres Strait Islander-achtergrond werden met geweld door de autoriteiten bij hun families weggehaald. Dit gebeurde tot in de jaren ’70.

In 2010, terwijl toeristen in de Botswaanse Kalahari woestijn bij een zwembad lagen te relaxen, werd de oorspronkelijke bewoners van de Kalahari, de Bosjesmannen, de toegang tot water ontzegd. Dit ondanks het feit dat zij het recht toegekend hadden gekregen om naar hun land terug te keren.

De Batwa-pygmeeën van Oeganda hebben nooit op gorilla’s gejaagd, maar werden in 1991 onder het mom van bescherming van deze primaten hun land uitgezet. De Pygmeeën zijn vandaag de dag nog steeds vluchtelingen.

Het opgezette lichaam van een Bosjesman, bekend als ‘El Negro de Banyoles’, werd in een Spaans museum tot 1997 tentoongesteld, totdat wijdverspreide protesten ervoor zorgden dat hij werd verwijderd. De lichamelijke resten werden in 2000 in Botswana begraven.

Inheemse leiders in Brazilië worden regelmatig ‘geëxecuteerd’ door huurmoordenaars die in het bezit zijn van dodenlijsten. Grootgrondbezitters huren de moordenaars in om de Guarani-indianen ervan te weerhouden terug te keren naar hun land.

Eén op de vijf Braziliaanse Yanomami-indianen zijn in de jaren ’80 omgekomen als gevolg van moordpartijen en ziekte, totdat Brazilië, onder internationale druk, de goudzoekers uitzette die hun land overspoelden.

Op de Indiase Andamaneilanden worden de inheemse Jarawa als dieren behandeld door toeristen die op zogenaamde ‘mensensafari’ gaan. Ze gooien voedsel naar de Jarawa om hen uit het bos te lokken.

‘Potlatch’, een uitwisselingsritueel van cadeaus dat werd beoefend door inheemse volken in Canada en de VS, werd in 1884 verboden omdat het ‘in strijd was met de beschaafde waarden’. Het duurde tot 1951 tot de wet werd ingetrokken.

Onder het Sovjetregime van Stalin werden Siberische sjamanen actief vervolgd. Tegen 1980 werd er gevreesd dat alle sjamanen verdwenen waren.

Stephen Corry, directeur van Survival International en auteur van het boek Tribal peoples for tomorrow’s world (verkrijgbaar op Amazon.com), zei vandaag, ‘Een van de redenen waarom de mensenrechten van inheemse volksstammen nog steeds, en steeds opnieuw, geschonden worden, is het feit dat de VN-Verklaring niet wettelijk afdwingbaar is. Daarom moet iedereen die tegen deze misdaden tegen de mensheid is, campagne voeren voor de wereldwijde ratificatie van de internationale ILO-Conventie 169, een wet die wel bindend is.

ILO-Conventie 169 betreffende ‘Inheemse en in Stamverband Levende Volken in Onafhankelijke Landen’ is de enige internationale wet ter bescherming van inheemse volken. Nederland heeft als een van de weinige Europese landen de wet geratificeerd op 2 februari 1998. Hierdoor blijkt dat Nederland op het gebied van mensenrechten een zeer goede positie heeft ingenomen. In totaal zijn er nog maar 22 landen wereldwijd die de wet hebben geratificeerd.