28 oktober 2011, Redactie

Toch subsidie voor omstreden ontwikkelingsprojecten

Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad krijgt toch geld van het ministerie van buitenlandse zaken. Eerder viel Solidaridad buiten de boot bij de verdeling van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het programma voor de verduurzaming van de productieketens in soja, palmolie, suiker en katoen valt nu echter toch in de prijzen. De verduurzamingstrajecten ontvangen de komende vier jaar 29,5 miljoen euro. Maar de beslissing van de staatssecretaris oogst niet overal applaus.

Ook een nieuw programma voor duurzame veeteelt wordt met de staatssteun opgezet. Solidaridad zegt te werken aan duurzaam landgebruik in ontwikkelingslanden met als doel hogere productiviteit, betere inkomens en minder negatieve effecten op mens en milieu.

Greenwashing

Critici menen echter dat de ontwikkelingsorganisatie zich veelvuldig schuldig maakt aan ‘greenwashing’, ofwel het voorwenden van duurzaamheid terwijl dat niet waar gemaakt kan worden. Zo is er veel kritiek op het keurmerk voor duurzame soja dat Solidaridad, samen met de soja-industrie en onder meer het Wereld Natuurfonds (WNF), in het leven heeft geroepen. Solidaridad werkt steeds samen met partijen die grote belangen hebben in de productieketens die ze zeggen te verduurzamen. Dat leidt tot onaanvaardbare compromissen, vinden critici.

Verdubbelen

Grote bedrijven zoals Coca-Cola, Unilever, Shell, FrieslandCampina, Nutreco en AgriFirm ondersteunen het nieuwe programma en verdubbelen het bedrag dat staatssecretaris Ben Knapen beschikbaar heeft gesteld.