08 augustus 2011, Redactie

Knapen bevriest omstreden ‘publiciteitspotje’

De beslissing van staatsecretaris Ben Knapen om per 1 september de subsidieregeling voor ‘mondiaal burgerschap’ te bevriezen, roept verontwaardiging op in de ontwikkelingssector. Het ‘publiciteitspotje’ van buitenlandse zaken is al enkele jaren regelmatig onderwerp van discussie. Knapen liet deze week weten dat alle aanvragen voorlopig de la in kunnen.

De zogenaamde SBOS-regeling voor ‘mondiaal burgerschap’ is de opvolger van een aantal andere regelingen die samen ook wel bekend stonden als ‘draagvlaksubsidies’. Ze komen voort uit internationale afspraken uit het begin van de jaren zeventig. Daarin spreken Westerse, geïndustrialiseerde landen af om inspanningen te leveren om in eigen land draagvlak te creëren voor ontwikkelingssamenwerking.

Bezuiniging

De maatregel die Knapen deze week bekend maakte, is onderdeel van een bezuinigingsronde door het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Er klinkt in de ontwikkelingssector verontwaardiging over het plotse besluit.

Toch komt de maatregel niet helemaal uit de lucht vallen. De regeling is al langer onderwerp van discussie. Voormalig minister Koenders (ontwikkelingsamenwerking) haalde in zijn ambtstermijn al eens flink de bezem door de regeling. Hij halveerde het budget tot 30 miljoen per jaar en haalde de uitvoering ervan, na bijna veertig jaar, weg bij draagvlakorganisatie NCDO.

Te weinig effect

Koenders gaf aan dat hij vond dat de regeling te weinig ‘projecten met effect’ voortbracht. De draagvlaksubsidies zouden volgens de toenmalige PvdA-minister door de ontwikkelingsindustrie ook teveel worden ingezet voor verkapte fondsenwerving.

De opschorting gaat per 1 september in en blijft van kracht tot in ieder geval 1 januari 2013. De projecten uit de eerdere rondes van SBOS die al zijn goedgekeurd, gaan als gepland door.

Bron: Vice Versa

Zie ook:

Wereldburgers.tv: Ministerie investeert ‘doelloos’ miljoenen

Wereldburgers.tv: NCRV stopt met omstreden website

Wereldburgers.tv: Kamervragen over subsidies aan journalisten