30 juni 2011, Josje Hoppenbrouwers (redactie)

Verbod ritueel slachten ‘onuitvoerbaar’

“Het verbod op onverdoofd ritueel slachten is onuitvoerbaar.” Dat zegt Ronnie Eisenmann, voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam. Eisenmann ziet grote juridische bezwaren tegen de wet die dinsdag is aangenomen.

Een meerderheid van 116 Kamerleden stemde dinsdagnacht voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. In de praktijk houdt de wet in dat het ritueel slachten van dieren zonder verdoving verboden wordt.

Protest

Het wetsvoorstel heeft veel protest losgemaakt vanuit onder meer Joodse en Islamitische geloofsgemeenschappen. Sommige gelovigen mogen namelijk om religieuze redenen geen vlees eten van dieren die verdoofd zijn voor de slacht.

Toch blijft de deur naar onverdoofd slachten mogelijk toch nog op een kier staan. VVD, PvdA D66 en GL dienden namelijk een wijzigingsvoortel in. Daarin wordt de mogelijkheid geboden word om ritueel slachten toe te staan, wanneer men kan aantonen dat het dier niet meer lijd dan wanneer deze met verdoving, geslacht zou worden. Of deze toevoeging ook daadwerkelijk in de wet wordt opgenomen is nog niet zeker, hiervoor dient deze eerst nog goed gekeurd te worden door de eerste kamer en het Kabinet.

Geen uitzonderingen

Zowel religieuze organisaties als de Partij voor de Dieren zien weinig tot geen openingen voor uitzonderingen als het gaat om ritueel slachten van dieren.  Sommige zijn van mening dat de aanvulling alleen is ingediend om de gelovige achterban van de politieke partijen tevreden te stellen. Zo schrijft Yusuf Altuntas, voorzitter van het Contact Orgaan Moslims & Overheid in een eerder verschenen persbericht: “Het is helaas niet meer dan een regelrechte misleiding van de samenleving en eigen achterbannen”

De voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam Eisenmann gaf in een eerdere reactie op het voorstel aan dat het wetsvoorstel concreet het einde betekent van religieus onverdoofd ritueel slachten. In  andere Europese landen als Zweden, Noorwegen, Estland en IJsland is ritueel slachten al langer verboden.

Bron: NOS