22 juni 2011, Redactie

KLM vliegt op frituurvet

KLM gaat in september vliegen op biokerosine. Het gaat om circa tweehonderd vluchten tussen Amsterdam en Parijs. Opmerkelijk is dat Wereldnatuurfonds en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad de luchtvaart over de brandstoffen gaan adviseren en zo een belangrijke rol in de luchtvaartindustrie krijgen.

Anderhalf jaar geleden maakte de luchtvaartmaatschappij al een demonstratievlucht op Camelina. Managing director van KLM Camiel Eurlings zegt te verwachten dat luchtvaartmaatschappijen op korte termijn al commerciële vluchten op biobrandstof gaan aanbieden.

Frituurvet

De KLM maakt de aangekondigde vluchten op biobrandstof die is gemaakt van afgewerkt frituurvet. Vliegtuigen kunnen vliegen op biobrandstoffen die van verschillende grondstoffen zijn gemaakt. Olie uit de voedselindustrie is slechts één van de mogelijkheden. De biobrandstof die KLM gebruikt voldoet aan dezelfde technische specificaties als traditionele kerosine. Er zijn dan geen aanpassingen nodig aan vliegtuigmotoren of de infrastructuur, aldus Eurlings.

De brandstof is geproduceerd door Dynamic Fuels en geleverd door SkyNRG, het consortium dat KLM in 2009 met North Sea Group en Spring Associates is gestart. SkyNRG werkt actief aan het ontwikkelen van een duurzame productieketen van biobrandstoffen voor de luchtvaart.

De duurzaamheid van alternatieve kerosine hangt af van veel factoren en wordt voor iedere grondstof opnieuw vastgesteld. Daar zijn voor de luchtvaartindustrie grote financiële belangen mee gemoeid omdat vanuit overheden en wetgeving grote druk wordt uitgeoefend op de luchtvaartindustrie om een forse bijdrage te leveren aan de terugdringing van broeikasgassen.

Maatschappelijke organisaties

Opmerkelijk is dat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol toebedeeld krijgen bij het bepalen of biobrandstoffen voor vliegtuigen duurzaam genoeg zijn. SkyNRG wordt geadviseerd door een onafhankelijke Sustainability Board, bestaande uit het Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Een positief advies van de Sustainability Board is van groot belang voor KLM.

WNF en Solidaridad wordt die rol als adviseur van commerciële marktpartijen niet altijd in dank afgenomen. Beide organisaties kregen afgelopen jaar veel kritiek voor hun rol in de totstandkoming en instandhouding van zeer omstreden duurzaamheidscertificaten, onder meer van het sojacertificaat RTRS.

Zie ook:

Wereldburgers.tv: Felle kritiek op duurzame soja

Wereldburgers.tv: Kritische voetnoten bij samenwerking