01 juni 2011, Redactie

Einde crisis is slecht voor milieu

Nog nooit werd er zoveel CO2 uitgestoten als nu. Dat meldt de International Energy Agency (IEA). Door de financiële crisis van 2009 was er voor het eerst een daling te zien in de uitstoot. Nu de gevolgen van de crisis langzaam wegebben, hervat de stijgende lijn in CO2 uitstoot zich weer. 

Daarmee komen, volgens de IEA, ook de vorig jaar tijdens de klimaattop in Cancun, Mexico gemaakte plannen van de internationale gemeenschap in gevaar.  In Mexico werd afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celcius boven het pre-industriële niveau. Daarvoor is een flinke reductie van de  uitstoot van broeikasgassen nodig.

Het IEA adviseert lidstaten en andere overheden over energiebeleid. De organisatie wordt sinds september vorig jaar geleid door de Nederlandse ex-minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven (CDA).

Bron: BBC News