11 april 2011, Paul van der Sneppen (redactie)

Vleesconsumptie in Nederland stijgt

Nog maar 13 procent van de Nederlandse bevolking eet elke dag vlees. Dat blijkt uit onderzoek van enquete- en onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van Stichting Natuur & Milieu. Hoe betekenisvol dat cijfer is, is nog maar de vraag want de totale vleesconsumptie in Nederland laat eerder een stijging zien dan een daling.

Vorig jaar nog meldde het Productschap Vee, Vlees en Eieren (PVE) in haar jaarlijkse statistieken dat de totale vleesverbruik in Nederland met 1,7 kilo per hoofd van de bevolking relatief fors is gegroeid. Voorlopige cijfers over 2010 zetten de gemiddelde vleesverbruik op 86,3 kilo. Dat is een verwaarloosbare daling (0,2 procent) ten opzichte van 2009 en nog steeds beduidend meer dan de jaren daarvoor. Vleesverbruik is niet hetzelfde als vleesconsumptie. In het cijfer voor verbruik wordt het gewicht van het hele dier meegerekend, ook de delen die niet geconsumeerd worden. De gemiddelde Nederlander at in 2010 ongeveer 43 kilo vlees.

Wereldwijd is er een nog veel dramatischer ontwikkeling gaande. Analisten van de Rabobank becijferden vorig jaar nog dat de wereldwijde vleesconsumptie met zo’n 40% oploopt tot circa 390 miljoen ton in 2030. Dat is slecht nieuws voor het milieu. De productie van één kilo rundvlees zou volgens Natuur en Milieu zorgen voor een CO2-uitstoot die gelijk is aan 169 autokilometers. Een belangrijk deel van de wereldwijde ontbossing wordt bovendien toegeschreven aan vleesproductie.

De kans dat die laatste ontwikkeling gestopt kan worden, lijkt klein. Het laatste halfjaar stijgen de prijzen van veevoer fors. Als boeren meer betalen voor voer, zullen voerproducenten meer willen produceren en dus meer land ontginnen voor de productie van veevoer.

Voor de mensen die met het oog op duurzaamheid minder vlees willen eten, heeft Stichting Natuur en Milieu vandaag een website in het leven geroepen waar onder meer 400 vleesloze recepten te vinden zijn.

Zie ook:

Vlees Magazine: Vleesverbruik Nederland in de lift

Productschap Vee & Vlees: Vleesconsumptie Nederland verandert niet

Natuur & Milieu: Start campagne ‘flexitariërs’