13 maart 2011, Redactie

“Fukushima wordt geen Tsjernobyl”

Een meltdown in een reactor van de Japanse kerncentrale in Fukushima kan niet tot een ramp leiden zoals in 1986 in het Russische Tsjernobyl. Althans, dat zegt de Australische klimaatwetenschapper en pleitbezorger van kernenergie Barry Brook.

Volgens Brook is de Japanse centrale zo gebouwd dat de gesmolten radioactieve kernen, zelfs in het meest noodlottige scenario, niet in het milieu kunnen komen. De gesmolten kern zal volgens de wetenschapper worden opgevangen in een bassin dat de nucleaire brandstof uitspreidt waar het kan afkoelen.

Tsjernobyl

De situatie in Japan is volgens Brook niet te vergelijken met de ramp die zich in Tsjernobyl voltrok. Daar heeft zich een explosie voorgedaan in de reactor. Die heeft de beschermende omhullingen van de reactor doen scheuren waardoor zwaar radioactief materiaal in in het milieu kon komen. De belangrijkste verspreider van radioactiviteit was echter de brand die na de explosies ontstond in en rond de reactor.

De radioactieve stoom die de Japanners in het milieu hebben vrijgelaten om de druk in één van de drukketels van de kerncentrale te verminderen is volgens Brook slechts lichtradioactief en vormt geen gevaar voor het milieu. In de drukketels wordt stoom gemaakt om de generatoren aan te drijven die de elektriciteit opwekken.

Explosie

De explosie die zich gisteren voordeed bij één van de Fukushima reactoren zou volgens Brook veroorzaakt zijn door het vrijlaten van stoom uit de drukketel. Maar dat zou volgens de Australiër buiten de drie beschermende omhullingen van de reactor zijn gebeurd. Als dat klopt dan is slechts dat deel van het reactorgebouw beschadigd dat bedoeld is om regenwater buiten te houden. De oorzaak van zo’n ‘stoomexplosie’ is het uiteenvallen van watermoleculen door de extreme hitte. Daardoor ontstaat waterstof, een explosief goedje.

Brook gaat er in zijn theorie wel vanuit dat zo’n ‘stoomexplosie’ niet binnen in de drukketel kan plaatsvinden. Hij verwacht dat de Japanse centrale, in tegenstelling tot die in Tsjernobyl, wel gebouwd is  om zoiets te voorkomen.

Omstreden

Professor Barry Brook is omstreden. Hij pleit al jaren voor het gebruik van kernenergie in de strijd tegen opwarming van het klimaat en vindt vanwege dat pleidooi veel milieu-activisten tegenover zich.

Zie ook:

Washington Post: How the emergency unfolded

Brave New Climate: Fukushima accident explained

IAEA: Update on Japan earthquake