02 februari 2011, Paul van der Sneppen (redactie)

Duurzame economie; geen woorden, maar daden

-interview-

Is economische groei nou goed of juist slecht en bestaat er zoiets als ‘groene groei’? Op 3 februari buigen in Tilburg ‘pioniers van het groene denken’ zich over deze en veel andere prangende vragen met betrekking tot duurzame economie.

Ze doen dat op de conferentie Fair & Green Deal. Doel van de conferentie is om samen tot een concreet routeplan naar een eerlijke en duurzame samenleving te komen. Geen woorden maar daden dus, als het aan de organisatoren ligt.

Martijn van der Linden, lid van het Platform Duurzame en Solidaire Economie (Platform DSE), is één van de initiatiefnemers van de conferentie. Volgens de 30-jarige bedrijfseconoom is het hoog tijd dat wordt afgerekend met een aantal diep in onze samenleving gewortelde aannames: “Over economische groei bijvoorbeeld. In de media wordt elk procentpunt groei nog steeds met gejuich ontvangen. We zouden ons daarover misschien juist zorgen moeten maken en ons afvragen of de planeet al die extra economische activiteit nog wel aankan en of het überhaupt wel nodig is. Kan de economie met bijna 7 miljard aardbewoners nog groeien of moeten we maar eens beter  gaan nadenken over de verdeling van welvaart? Ik denk zelf dat we ons moeten realiseren dat er geen ruimte meer is voor groei.”

Workshops

Wat Van der Linden zegt, is niet nieuw. Maatschappelijke organisaties roepen al decennia om het hardst dat de aarde geen onuitputtelijke bron voor consumptiedrift is. Maar de vraag is of ze ook de juiste maatregelen bepleiten. Kan een vakbond bijvoorbeeld vasthouden aan meer loon voor haar leden of bestaat ‘duurzaam beleggen’ eigenlijk wel? Op de Fair & Green Deal Conferentie 2011 worden die ‘pioniers van het groene denken’ in een serie workshops op inspirerende wijze uitgedaagd om datgene wat ze uitdragen te toetsen aan de werkelijkheid die Van de Linden hier schetst, namelijk de eindigheid van onze ecologische levensbronnen.

Het is volgens Van der Linden namelijk niet vanzelfsprekend dat maatschappelijke organisaties ook werkelijk op alle fronten werken aan verduurzaming van de economie: “Iedereen is op zijn eigen terrein hard bezig om problemen op te lossen, maar de economie werpt steeds nieuwe barricades op. Op die manier zijn we met z’n allen steeds bezig met symptoombestrijding. Zo komen we er niet. We zitten allemaal gevangen in hetzelfde economische systeem. We moeten daar samen uit zien te komen. Daar worden tijdens de conferentie in februari creatieve oplossingen voor bedacht.”

Experimenten

De ‘roadmaps’ die de workshops op de conferentie moeten opleveren, zal volgens Van der Linden vooral uit een serie gezamenlijke experimenten bestaan: “We hebben heus niet de pretentie dat we alle wereldproblematiek daar even gaan oplossen. Maar het is wel bijzonder dat zoveel maatschappelijke organisaties samen aan concrete experimenten gaan werken. Zowel die gezamenlijkheid alsook het formuleren van concrete stappen in plaats van mooie doelen, is uniek.”

Wat dat dan precies voor experimenten worden, kan ook Van der Linden nog niet zeggen. De deelnemende organisaties hebben een aantal uitgangspunten onderschreven die in de Fair & Green Deal zijn vastgelegd. Denk daarbij aan het streven naar inkomenszekerheid voor iedereen en de invoering van de ‘Financial Transaction Tax’ (FTT), de zogenaamde ‘Robin Hood Tax’: “Dat is al een mijlpaal. Nu is het zaak om te bedenken hoe we die plannen kunnen realiseren. Dat creatieve proces is onvoorspelbaar en het is belangrijk dat daarbij iedereen betrokken is, dat er draagvlak voor is.”

Multinationals

De suggestie dat het eigenlijk raar is dat er nauwelijks multinationals betrokken zijn bij een conferentie over economie, werpt Van der Linden resoluut van zich af: “In het bedrijfsleven rolt men ook niet meteen elk nieuw plan bedrijfsbreed uit. Pas als het in de lab-fase succesvol is, wordt de implementatie ervan opgeschaald. We willen juist voorkomen dat we met allerlei wilde plannen slechts scepsis oogsten bij het bedrijfsleven. Ze zijn bovendien van harte welkom om hier en nu al aan te haken.”

De conferentie is echter vooral bedoeld voor maatschappelijke organisaties die aangesloten zijn bij de Alliantie Fair & Green Deal en hun achterban. De deelnemers kunnen in één van de vele workshops meewerken aan één specifiek onderdeel van het routeplan. De VBDO verzorgt de workshop ‘duurzaam investeren’.

Van der Linden: “De workshops verbinden mensen ook. Het is verfrissend om af en toe onder de pet van je eigen organisatie vandaan te komen en met anderen samen aan oplossingen te werken. Dat maakt het ook makkelijker om na te denken over hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen voor de hele wereld in plaats van alleen voor je eigen club.”

Aan de conferentie doen veel verschillende organisaties mee. Zo zijn onder meer VBDO en Stichting Natuur & Milieu vertegenwoordigd, maar ook clubs als ASN Bank, Cordaid en Oxfam/Novib. Deelname is echter niet exclusief voor leden van de alliantie. Iedereen kan meedoen.

©Wereldburgers.TV/VBDO

Vond u dit een nuttig artikel? Doneer.

(Dit artikel verscheen eerder in VBDO Bericht)

Zie ook:

NEN: De mondiale MVO-richtlijn