26 januari 2011, Redactie

Energie op de bon

Hogere prijzen zijn geen oplossing voor milieuproblematiek. Energie moet, net als in de oorlogsjaren, gerantsoeneerd worden. Dat zegt milieu- en technologiejournalist Kris de Decker.

Hogere energieprijzen kunnen het verbruik van fossiele brandstoffen terugschroeven, maar dat zou vooral de minst bedeelden treffen en het effect zou bovendien erg klein zijn, zo stelt de Vlaamse milieujournalist: “Als we willen dat hogere energieprijzen enig effect hebben op het gedrag van het rijkere deel van de bevolking, dan moeten ze zo hoog liggen dat het armere deel van de bevolking uit de markt wordt geprijsd. Houden we daar rekening mee en stemmen we de verhoging van de energieprijs af op wat het armste deel van de bevolking kan betalen, dan zal de stijging onvoldoende zijn om ook het gedrag van het rijkere deel van de bevolking te veranderen.”

Toch dwingen internationale afspraken politici tot dwingende maatregelen. Overheden hebben de afgelopen jaren ambitieuze beloftes gemaakt over het terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan een verlaging met 20 procent van de CO2-uitstoot en het energieverbruik Het Europees parlement maakt zich nu al hard voor een nog ambitieuzer CO2-reductie van 80 procent in 2050.

Prijsverhogingen zijn een voor de hand liggend instrument bij het realiseren van zulke ambities. Maar De Decker ziet dat anders: “Een socialer alternatief is een rantsoenering van energie.” Helemaal nieuw is het idee niet. De Decker schrijft zijn betoog naar aanleiding van een lobby die al jaren in het Britse parlement wordt gevoerd. Een groep Britse parlementsleden heeft het idee al eerder onder de loep genomen en wil het systeem zelfs zo snel mogelijk invoeren.

Zie ook:

Lowtech Magazine: Moeten we energie rantsoeneren?