18 januari 2011, Redactie

Nederlander voelt zich verplicht aan goede doelen te geven

Nederlanders geven gemiddeld 144 euro per jaar aan vijf verschillende charitatieve organisaties.  Dat blijkt uit eigen onderzoek van marktonderzoekbureau GfK. Opmerkelijk is vooral dat sociale druk daarbij een belangrijke rol speelt.

Nederlanders zijn gulle gevers. Maar liefst 79% van de door Gfk ondervraagde personen geeft aan geld gedoneerd te hebben aan goede doelen. Opmerkelijk is dat bijna 40 procent van de ondervraagden aan charitatieve organisaties geeft omdat ze zich moreel verplicht voelen. Het geven aan goede doelen is een sociale norm waar men bij aan wil sluiten. Bij 17 procent spelen persoonlijke noch sociaal geaccepteerde normen een rol van betekenis. Zij geven gewoon omdat anderen dat ook doen.

Ondergeschikt belang

Opmerkelijk is ook dat de resultaten die goede doelen boeken van ondergeschikt belang lijken bij de overweging om te doneren. Slechts 46% van de ondervraagden geeft aan dat ze geven omdat ze van mening zijn dat goede doelen ook daadwerkelijk goede resultaten boeken.

Politieke voorkeur blijkt een belangrijke indicator in het geefgedrag. De hoogte van de gedoneerde bedragen lopen namelijk sterk uiteen als de gevers worden uitgesplitst naar politieke voorkeur.  De bereidheid om goede doelen geld toe te vertrouwen is het laagst bij de PVV-stemmer.  Kiezers van ChristenUnie, CDA en Groen Links hebben aanmerkelijk minder moeite hun geld in handen van goede doelen te leggen. Zij geven respectievelijk 823, 224 en 146 euro per jaar.

Ontwikkelingssamenwerking

Mensen die op rechtse partijen stemmen, geven meer aan gezondheidsfondsen als de Hartstichting of KWF Kankerbestrijding en relatief weinig aan ontwikkelingssamenwerking. Opmerkelijk is wel dat de achterban van linkse partijen relatief weinig willen geven aan ontwikkelingsorganisaties. Bij de achterban van Groen links gaat bijvoorbeeld slechts 23% van het gedoneerde geld naar internationale hulp. Dat is slechts één procentje meer dan bij de VVD-stemmers. Milieu vinden de GroenLinksers belangrijker. Daar gaat maar liefst 30% van hun geefgeld naartoe. Bij de PvdA-achterban is dat respectievelijk 17 procent en 22 procent.

Loyaal

De meest loyale voorvechters voor internationale hulp zijn in de gelederen van de Christen Unie te vinden. Maar liefst 50 procent van het gedoneerde geld geven zij aan ontwikkelingssamenwerking. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de CU-aanhang ruim vijf keer zoveel geeft als de gemiddelde Nederlander. Het geefgedrag van ‘de Christenen’ staat in schril contrast met de achterban van alle andere politieke partijen, zowel in voorkeur als in omvang.

Over de hele Nederlandse bevolking gemeten, blijken de gezondheidfondsen het meest populair om aan te geven (53%). Milieu, internationale hulp en welzijn volgen met respectievelijk 21 procent, 16 procent en 10 procent.

Zie ook:

Wereldburgers.tv: Sociaal is het nieuwe statussymbool

Gfk: Jaargids 2011 (pdf / pag 32)

AD: PVV-er geeft minst aan goede doelen

Motivaction: Beschrijving sociale milieus in Nederlandse samenleving

© Wereldburgers.TV

Vond u dit een goed artikel? Doneer.