10 januari 2011, Redactie

Pensioenfondsen denken duurzaam, maar doen niet duurzaam

Een overgrote meerderheid van Nederlandse pensioenfondsen denkt na over hoe ze duurzaam willen beleggen. Maar in de praktijk brengen ze het er minder goed vanaf. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

De vereniging nam de 60 grootste Nederlandse pensioenfondsen onder de loep. Ze volgt de ontwikkelingen nu vier jaar. 83% Van de onderzochte Nederlandse pensioenfondsen hebben een duurzaam beleggingsbeleid. Dat was vorig jaar nog 73%. Maar, bij 39 van de 60 onderzochte fondsen wordt dit beleid toegepast op minder dan de helft van hun beleggingen. Over het algemeen presteren bedrijfstakpensioenfondsen beter dan ondernemingspensioenfondsen. De grotere fondsen doen het beter dan de kleinere.

Koplopers

De vijf fondsen die in het onderzoek het best uit de verf komen zijn: Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), Pensioenfonds SNS REAAL, ABP, PNO Media en het Spoorwegpensioenfonds.

Met de transparantie is het niet best gesteld, constateert de VBDO. Slechts 16 pensioenfondsen hebben een openbare lijst gepubliceerd met daarop hun beleggingen in één of meer categorieën.

Vooruitgang

Hoewel de resultaten nog tegenvallen, is VBDO-directeur Giuseppe van der Helm niet helemaal ontevreden: “Het is goed om te zien dat de meeste pensioenfondsen in ieder geval een beleid hebben op het gebied van duurzaam beleggen. Dat was ooit anders.”

Van der Helm roept de pensioenfondsen op om hun duurzame beleggingsbeleid nu ook integraal, dus op alle beleggingen, toe te passen: ”Daarnaast wil ik ervoor pleiten om heel gericht duurzaam te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en door te rapporteren over de afwegingen die daar door ondernemingen en hun aandeelhouders worden gemaakt ten aanzien van duurzaamheid.”

Zie ook:

VBDO: VBDO PERSBERICHT Verantwoord beleggen pensioenfondsen 2010