21 november 2010, Steven Schepers

‘Groen’ Unilever nader bezien

-gastblogger-

Unilever bekroond tot het duurzaamste fonds in Dow Jones Sustainability Indexes. Maar hoe indrukwekkend zijn de pogingen van de multinationale om ‘groen’ te gaan nu werkelijk?

Eind jaren tachtig van vorige eeuw was dit een huishit:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=eKGTUb9R-Oc&fs=1&hl=nl_NL]

When you don’t want to feed the world
When you just want to feed your bank balance
Wash your guilt away:
UNILEVER WASHES WHITER!
Soap to clean those dirty hands
And a slap for the people who work the land.

Op twintig jaar tijd kan er wat veranderen…

Unilever bekroond tot duurzaamste in Dow Jones Sustainability Indexes, lazen we een tijdje terug op RetailDetail.be:

Unilever voert al twaalf jaar de lijst aan in de overkoepelende sector ‘Food & Beverage’. Dit jaar behaalde de voedingsproducent een score van 82%. Het scoorde daarmee quasi identiek als vorig jaar. Unilever steekt echter beduidend boven het sectorgemiddelde van 49% uit. Op de domeinen operationale eco-efficientie, milieubeleid, sociale en milieurapportering, gezondheid en voeding, en ten slotte verpakking behaalde Unilever op de DJSI-classificatie zelfs 100%.

En nu kondigt Unilever aan – en eveneens te lezen op RetailDetail.be:

Unilever kondigde op 15 november zijn Sustainable Living Plan aan. Centraal in het nieuwe plan staat de bekommernis om bedrijfsgroei niet ten koste te laten gaan van het leefmilieu. Het plan houdt concreet ruim 50 maatschappelijke, economische en milieugerelateerde doelstellingen in.

Ten laatste in 2020 stelt Unilever zich tot doel de milieuvoetafdruk van haar producten halveren, 100% van haar landbouwgrondstoffen te betrekken uit duurzame landbouw en 1 miljard mensen helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren.

Het mag zelfs een stukje menselijker dan 2 decennia terug nog kon, leren we op MO.be: Unilever kiest voor duurzame thee:

In de praktijk neemt Unilever dus een groot deel van het sociale luik voor zijn rekening dat in het Fair Trade-label centraal staat. Vakbondsman Joseph Ongudi bevestigt dat Unilever zijn werknemers ruim meer betaalt dan het gangbare loon in Kenia.

Mooi. Al nuanceerde journalist Dirk Barrez al eerder.

Hij nam er de rekenmachine bij en telde ons voor.

Unilever besliste om met Rainforest Alliance in zee te gaan. Ze wil haar ganse theeproductie bestickeren met het label van de kikker. Door de hogere prijs die ze zal betalen, schat Unilver de meerinkomsten voor zowat twee miljoen boeren en plantagearbeiders op 5 miljoen euro in 2015.

Dat klinkt gigantisch, maar deel 5 miljoen euro door 2 miljoen bevoordeelden en dit betekent dat in 2015 twee miljoen mensen hun jaarinkomen gemiddeld met 2,5 euro zullen zien stijgen. Beter dan niets, maar alles behalve indrukwekkend.

Wij zijn geneigd de voedingsgigant het voordeel van de twijfel te geven.

Met name deze stap in haar communicatie wordt het volgen waard:

Unilever meent echter ook dat consument hun steentje zullen moeten bijdragen om de doelstellingen te bereiken. “Meer dan tweederde van de broeikasgasuitstoot en de helft van het waterverbruik tijdens de levenscyclus van Unilever-pro¬ducten is afkomstig van gebruik door consumenten,” aldus Unilever. De FMCG-producent neemt het op zich om de consument hieromtrent bewust te maken en op te voeden.

Steven Schepers : http://fairtradekookboek.wordpress.com/